Det er skremmende at Kolumbus sitt forslag om busser over Domkirkeplassen kategorisk avvises før det er utredet og alternativet er skikkelig beskrevet, skriver arkitekt Per Th. Grimnes. Arkivfoto: RA

Hold hodet kaldt – del på plassen

DEBATT: I et velfungerende sentrum må vi dele på plassen. Bussen kan tilføre vårt sentrale uterom puls.

Av Per Thomas Grimnes, Sivilarkitekt MNAL, Byutviklingens Lange Linjer

Stavanger Aftenblad presenterte torsdag (24.08) Kolumbus sitt syn på bussveiens plass i Stavanger Sentrum. Kommunen har lenge kretset rundt dette som katten rundt grøten. Byutviklingens lange linjer (BULL) etterlyste en avklaring av problematikken i merknad til Sentrumsplanen, men det førte ikke til noe. Vi ser nå at Leif A. Moi Nilsen (Frp) mener en løsning bør vises i planen som snart skal sluttbehandles.

Det blir selvsagt mer enn krevende, så lenge hverken Fylkeskommunen eller Stavanger kommune har avklart spørsmålet. Stavanger har konsentrert seg om å tilrettelegge for en formidabel vekst i Sentrum, en vekst som er totalt avhengig av nettopp et topp trimmet kollektivtilbud - men hvorledes et slikt tilbud skal implementeres er altså ikke avklart - forstå det den som kan.

Selskapet mener en optimal løsning betinger at en moderat mengde busser, maksimalt 32 pr time, får krysse Domkirkeplassen. Venstres leder Per A. Thorbjørnsen avviser dette spontant, ikke en eneste buss over Domkirkeplassen! Det skremmer oss at han så kategorisk avviser dette, før spørsmålet er utredet og alternativer beskrevet.

Det er fredag (25.08). Jeg kom nettopp hjem fra byen. Der vrimlet det av folk. Både Kongsgata og Havneringen var åpne for trafikk. Jeg kom til å telle hvor mange kjøretøyer som passerte Dickens/Sjøhusrekka. Det dreide seg om 10 biler per minutt. Det var overhode ikke sjenerende for noen. Stavanger må få øynene opp for begrepet «shared spaces». Et «must»  i moderne byplanlegging. I et velfungerende sentrum må vi dele på plassen. Det gir liv og røre og sikrer en effektiv bruk av arealer.

Vel hjemme leser jeg at både Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis på lederplass, gir Kolumbus sitt opplegg for å implementere bussvei i Sentrum, det glatte lag. Det gjøres uten å å sette seg inn i hvilke alternativer som finnes, enn si hvilke konsekvenser andre løsninger har.

LES OGSÅ: Busser på gale veier

Det er mildest talt rystende å iaktta hvorledes en investering på nær 10 milliarder gjennomføres uten å ta seg tid til å klarlegge hvorledes det desidert viktigste målpunktet skal arrangeres for å dra rimelig nytte av investeringen. Ansvaret hviler primært på Fylkeskommunen og Stavanger kommune, og selvsagt politikere som på sviktende grunnlag haster med umiddelbare, populistiske konklusjoner.
Kolumbus ønsker å la maksimalt 32 busser pr timen få krysse Domkirkeplassen - hastighet 15 km/t og ingen stopp. Regner vi at en buss teller for tre personbiler, tilsvarer det sammenliknet med min registrering i dag, at belastningen over Domkirkeplassen kun er en sjettedel. En slik trafikk kan uten vanskelighet kombineres med det bylivet som finner sted på Domkirkeplassen, ja det vil faktisk være en stimulans.

Det er et paradoks at lokalpressen i lang tid har servert all verdens oppslag om at Torvet er dødt, få mennesker, forblåst og utrivelig. BULL er overbevist om at bussen kan tilføre vårt sentrale uterom puls.

Det vil daglig bringe titalls tusen mennesker nettopp dit hvor det etterlyses mer liv, og hvor vi har investert svært mye penger i å etablere Stavangers 1000-årssted! 

BULL anmoder politikerne om å vente med å ta stilling til dette, for Stavanger Sentrum så viktige spørsmål, inntil et saksframlegg er utarbeidet.