Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Høies effektivisering kan svekke overvåking av smitte

Regjeringens effektivisering gjør at Folkehelseinstituttet (FHI) må betale 80 prosent mer for IT-tjenester i 2018. Tillitsvalgt frykter at mikrobiologiske overvåking og beredskap svekkes.

Smittestoffer kan gi alvorlige sykdommer. Folkehelseinstituttet (FHI) har et nasjonalt beredskapslaboratorium for slike smittestoffer.

Tillitsvalgt Marc Gayorfar frykter for instituttets arbeid med mikrobiologisk overvåking og beredskap framover. I 2018 må instituttet betale 80 prosent mer for IT-tjenester i 2018 enn da de samme tjenestene ble utført ved instituttet. Årsaken er Helsedepartementets effektivisering av helsesektoren i den såkalte «konsernmodellen».

– De ekstra kostnadene vi er forespeilet fra Norsk Helsenett sin side kom etter at budsjettet vårt var vedtatt. Det er ikke rom for denne regningen, sier Gayorfar i VG-artikkelen publisert 1. juledag.  

Ekstraregning

FHI har nylig kalkulert inn ekstraregningen, og de samlede kuttene etter statsbudsjettet økes fra 1,4 prosent til 4,2 prosent.

– Betydelig økning når driftsbudsjettet vårt er så begrenset, sier Gayorfar til VG. 

Instituttets leder Camilla Stoltenberg er i løpende dialog med Helsedepartementet, og bekrefter Gayorfars opplysninger. 

– Jeg kan bekrefte at det er reell fare for at de økte kostnadene vil gå utover instituttets samfunnsoppdrag, sier hun til VG.

– Stor forståelse

Helseminister Bent Høie har ikke svart VG, men avisen fikk svar fra statssekretær Maria Jahrmann Bjerke.

– Jeg har stor forståelse for at FHIs ledelse og ansatte kan oppleve dette som en krevende situasjon. Departementet har tillit til at FHIs ledelse vil tilpasse driften til gjeldende budsjettrammer, slik at dette i minst mulig grad går utover instituttets samfunnsoppdrag. Helse- og omsorgsdepartementet har som en del av sin etatsstyring god dialog med både FHI og øvrige etater om prioriteringer og tiltak i lys av budsjettsituasjonen, skriver hun i en e-post.