Høie vil ikke svare på hva «levedyktig» betyr

Helseminister Bent Høie (H) unngår å svare på Marianne Marthinsens (Ap) spørsmål om hvor lenge et barn må leve etter fødselen for å være «levedyktig».

Høie sendte onsdag et skriftlig svar til Stortinget på Marthinsens spørsmål til statsministeren, som har åpnet for å forhandle om den omstridte paragraf 2c med en formulering der det heter at abort kan innvilges om fosteret ikke er levedyktig.

Ap-politikeren viste til at hun selv mistet et alvorlig sykt barn da det var 15 måneder gammelt.

– Dersom jeg blir gravid igjen og det viser seg at fosteret har samme tilstand, mener statsministeren at jeg selv skal få avgjøre om svangerskapet skal gjennomføres, og hva mener statsministeren med begrepet «levedyktig»? Hvor lenge mener hun at barnet må antas å leve for at det skal regnes som levedyktig? spurte Marthinsen.

– Hennes spørsmål ikke er relatert til gjeldende abortlov. Regjeringen har ikke et arbeid på gang med å endre dagens lov. Det er en politisk diskusjon i forbindelse med eventuelle regjeringsforhandlinger, skriver Høie.

Han påpeker at det ikke er Høyres politikk å endre paragraf 2c, som av kritikerne omtales som Downs-paragrafen eller sorteringsparagrafen, men bekrefter at det kan bli gjenstand for forhandlinger.

Forhandlingene vil dreie seg om å fjerne «det diskriminerende elementet» i loven, påpeker han, og gjentar at man da samtidig må styrke vektleggingen av kvinnens situasjon.

– Som Erna Solberg sa i NRK Debatten torsdag 1. november, vil det bety at i praksis vil kvinnene som søker abort etter 12. uke, i like stor grad som i dag få innvilget det i fremtiden. Det vil også gjelde i slike situasjoner som Marthinsen tar opp i sitt spørsmål, skriver han.

(©NTB)