Høie presses videre tross ambulansefly-enighet

Avtalen om ambulanseflypilotenes lønnsvilkår i Babcock er landet, men både Flygerforbundet og opposisjonen fortsetter skytset mot helseminister Bent Høie (H).

Av NTB/Gunnhild Hokholt Bjerve

I bytte mot kutt i lønn og arbeidsvilkår ble ambulanseflygerne sikret samme arbeidssted som i dag. Dermed ble det enighet mellom Flygerforbundet og NHO Luftfart, som forhandlet på vegne av Babcock.

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart mener partene klarte å rydde opp.

– Babcock har vært lydhør overfor politiske signaler. Jeg berømmer dem for å ha strukket seg langt for å få en avtale som sikrer videreføring av erfaring og kompetanse i flyambulansetjenesten, sier han.

– Vi håper avtalen bidrar til at alle dagens piloter kommer over til BSAA, slik at befolkningen, spesielt i Nord-Norge, får den beredskapen de har krav på, sier daglig leder Marius Hansen i Babcock Scandinavian AirAmbulance AS (BSAA).

Irriterte på Høie

Men det gjenstår å se om avtalen reelt oppfattes som god nok til å hindre en pilotflukt fram til Babcock overtar driften neste år. Norsk Flygerforbunds leder, Yngve Carlsen, mener enigheten er et viktig skritt for å løse krisen i tjenesten. Likevel er pilotene frustrert og irritert på Høie.

– Dette har han overlatt til partene. Det er vi som har kommet til denne avtalen. Han har sittet fullstendig stille, sier Carlsen. Tilliten til helsemyndighetene er betydelig svekket etter forhandlingene, mener han.

– Svekket tillit

Opposisjonen på Stortinget følger opp.

– Høie og regjeringen har ikke vist politisk lederskap. Høie har bevisst ført landet ut i denne krisen da han lot helseforetakene gjennomføre et anbud der overføring av personell ikke ble sikret, sier Senterpartiets helsepolitiske talskvinne, Kjersti Toppe.

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol mener krisen ikke er over og viser til at tjenesten består av mer enn piloter.

– Fly kan ikke ta av eller vedlikeholdes uten teknikere og annet støttepersonell. Når en tredel av flyteknikerne har sagt opp sine stillinger, gir det betydelige utfordringer. Høie fikk en krystallklar bestilling fra Stortinget: Han ble pålagt å sikre videreføring av erfaringen og kompetansen i tjenesten, samt å sikre forsvarlig drift og vedlikehold ved den enkelte base. Vi godtar ikke at han løper fra ansvaret, sier hun.

Både helsekomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen er på saken, og så sent som onsdag svarte Høie på ni spørsmål fra sistnevnte om anbudsprosessen – uten at komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) ble fornøyd.

– Det ser ut som statsråden skyver fra seg ansvaret til etater i helsesektoren, sier han til NTB.

– Strakte seg langt

Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland påpeker imidlertid at heller ikke de rødgrønne krevde virksomhetsoverdragelse i anbudsrundene som ble gjennomført da de satt i regjering. Han mener opposisjonen nå burde være glad for enigheten.

Høie selv sier til NTB at begge parter har strukket seg langt for å oppnå enighet i forhandlingene.

– Jeg har gjort det som er mitt hovedansvar: Å sørge for at konflikten i minst mulig grad går ut over pasientene, sier han.

Til kritikken fra Flygerforbundet om at han ikke har bidratt til løsningen, sier Høie:

– Den andre parten i forhandlinger peker på politiske signaler som en begrunnelse for at de strakte seg langt og ble enige, så det er nok litt ulike oppfatninger.

(©NTB)