Kurt Harald Aase har HR-bakgrunn fra både privat og offentlig sektor. Nå er han partner i Realkompetanse AS som hjelper arbeidsledige oljeingeniører til å ta steget ut av «oljesumpen». Foto: Arne Birkemo

Hjelper arbeidsledige ingeniører til å ta steget til andre bransjer

Kurt Harald Aase i nystartede Realkompetanse AS hjelper arbeidsledige oljeingeniører over til andre bransjer.

– Jeg reagerer på at det finnes holdninger om at oljeingeniører stiller bakerst i køen når de søker jobb i andre bransjer utenfor oljeindustrien, sier Kurt Harald Aase til RA.

Han mener bedriftsledere tror at oljeingeniører vil gå tilbake til «oljå» når oljeprisen stiger. Aase tror ingeniører som bytter beite fort blir værende.

– Oljekrisen har satt en støkk i folk. Dessuten vil lønningen i oljebransjen ikke være på det uproporsjonelle nivået det var på før nedgangen kom. Oljefolk er villige til å bytte beite, og de er villige til å starte lenger ned på karrierestigen, sier han.

Aase er en av to partnere i selskapet Realkompetanse AS, som ble stiftet for ett år siden. Realkompetanse vil gjøre det lettere for ledige oljeingeniører å få jobb i andre bransjer enn «oljå».

Oversetter kompetanse

Kort sagt handler det om å oversette, kartlegge realkompetanse og se hvilke bedrifter og roller de ledige kan passe i.

– Mange av de ledige har ikke formell ingeniørutdanning, men har realkompetanse som setter dem utmerket i stand til å gjøre en god jobb, både innen bygg og anlegg og andre bransjer, sier Aase og fortsetter:

– Vi utvikler nå en metode og en web-portal som gjør det mulig å beskrive, standardisere, verifisere og oversette kompetansebeskrivelser på tvers av bransjer, basert på realkompetanse, forklarer Aase videre.

Likhetstrekk

Han mener det er flere likhetstrekk enn ulikheter når det gjelder arbeidsmetoder, dokumentering og systemer og. 

– I stedet for at byggebransjen skal stjele ansatte fra hverandre, så bør de se på de 2000 ledige ingeniørene, sier Aase.

I september i fjor startet det første pilotprosjektet med 13 ledige oljefolk. Prosjektet er gjort i samarbeid med Mulighetsterminalen.

– Alle utenom én fikk jobb i andre bransjer enn oljeindustrien, sier Aase.

2104 arbeidsledige ingeniører i Rogaland

Det er 2104 ledige ingeniører i Rogaland. Det er flere ingeniører som får jobb andre i andre bransjer enn de som flyttet.

Anneline Teigen, assisterende fylkesdirektør i Nav Rogaland, sier mange ledige ingeniører fra oljeindustrien, finner jobb i andre bransjer.

– I Rogaland ser vi at 48 prosent av ledige som har fått jobb har begynt i andre bransjer. Samtidig har 15 prosent flyttet til en annen kommune. Det er flere som har byttet bransje, enn de som har flyttet på seg, sier Teigen til RA.

Hun mener oljefolkets vilje til å bytte beite er stor.

– Folk vil ikke være arbeidsledige. Viljen er stor til å omstille seg til en annen bransje, sier Teigen.

– Absolutt åpne for nye bransjer

Fagforeningen Tekna hører sjeldnere at arbeidsgivere i andre bransjer er skeptiske til å ansette oljefolk. NITO mener det er en myte at oljefolket vil tilbake til oljebransjen igjen.

– Våre undersøkelser viser at 80 prosent av våre medlemmer mener de besitter en kompetanse som kan brukes i andre bransjer. Om bedrifter ser og vil benytte seg av kompetansen, scorer ikke like optimistisk, sier Ivar Horneland Kristensen, generalsekretær i Tekna.

Tekna-avdelingen i Stavanger har 5955 medlemmer. 5707 er ordinære medlemmer, mens 248 er pensjonister.

Overfor RA sier Horneland Kristensen at mange ledige oljeingeniører har gått over i andre bransjer, Som bygg og anlegg og kommunal sektor. 

– Statens vegvesen er en av flere som bør være fornøyde med at de våre mange gode kandidater. Vårt inntrykk er at det er mange som konverterer og at viljen til å flytte på seg er der, sier generalsekretæren.

En oppfatning i Stavanger er at oljeingeniører stiller seg bakerst i køen når de skal søke andre jobber. Ofte fordi arbeidsgivere frykter at de vil tilbake til oljeindustrien når pilene peker oppover igjen.

– Noen arbeidsgivere tenker litt slik, men det var mer i begynnelsen av nedbemanningsbølgen. Da hørte vi at arbeidsgivere var redd for at Stavanger-kandidaten skulle flytte tilbake til Stavanger og en jobb i oljebransjen igjen. Jeg hører ikke mye om slikt nå lenger, forteller Horneland Kristensen.

– Mindretallet vil tilbake til oljenæringen

Dag Rune Brekke, avdelingsleder i NITO Rogaland, mener myten om at oljefolket vil tilbake til oljebransjen må avkreftes.

– Risikoen er liten. Det er ingen signaler om at oljebransjen skal ta seg opp igjen. Det tar ti år før man gjør funn til man gjør utbygging. De som vil tilbake er i mindretall, mener Brekke overfor RA.

Brekke sier det er dårlige tider for ingeniører over hele landet.

– Én prosent av våre yrkesaktive medlemmer står i fare for å gå fra dagpenger til sosialstønad. Det bekymrer. Vi må ha mer samarbeid med kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre relevante aktører for å redusere langtidsledigheten, sier Brekke.