Byarkivet skal under samme tak som Statsarkivet i Stavanger og Interkommunalt arkiv. Illustrasjon: Stavanger kommune

Hit flytter Stavanger byarkiv

Stavanger byarkiv flytter til flunkende nye lokaler på Ullandhaug, i Arkivenes hus. Lesesalen i sentrum blir derfor stengt mellom 1. juni og 31. august i forbindelse med flyttingen, melder Stavanger kommune på sine nettsider.

Henvendelser fra publikum vil i flytteperioden begrense seg til innsyn etter offentlighetsloven. 

– Publikum må nok måtte regne med noe lengre ventetid enn vanlig, sier seksjonsleder for bevaring og formidling, Lars Olsen til kommunens nettside.

– Styrket fagmiljø

Byarkivet skal under samme tak som Statsarkivet i Stavanger og Interkommunalt arkiv.

– Dette vil styrke fagmiljøet og sørge for å gjøre flere arkiver tilgjengelige for publikum på samme sted, sier Olsen.

Det nye Arkivenes hus har ambisjoner om å bli et sentralt dokumentasjon- og forskningssenter i umiddelbar nærhet til UiS, Oljedirektoratet, Petoro, IRIS med flere.

Bygget skal inneholde spesialmagasiner for tradisjonelle arkiv, elektroniske arkiv, dokumentasjon på andre medier som fotografier/film/video.

Arkivenes Hus skal ha lesesal, utstillingsareal, mottaks- og ordningsrom og en omfattende publikumsservice for forskere, forvaltningsorganer og befolkning.

Digitalt som normalt

Hjelp til slektsgransking, lokalhistorie og lignende vil ikke bli prioritert i flytteperioden.

Innsyn i eiendomsmapper fås som normalt ved henvendelse til Servicetorget i Olav Kyrres gate 23.

– Alle våre digitale tjenester vil fungere som normalt. Det betyr at alle henvendelser om fotografier, kart og tegninger som er tilgjengelige på www.stavangerbilder.no vil bli behandlet som normalt, sier seksjonslederen.