Historisk høye strømpriser

Prisen på strøm er 30,7 prosent høyere enn i juni 2017, ifølge SSB. Byrået omtaler prisnivået som historisk høyt.

I juni steg prisene for elektrisitet og nettleie med 9,9 prosent, ifølge SSB.

Økningen utgjør en stor andel av økningen på 2,6 prosent i konsumpriser det siste året. Ifølge SSB hadde økningen i konsumprisindeksen de siste tolv månedene vært på 1,6 prosent om det ikke hadde vært noen oppgang i strømpriser og nettleie.

Samtidig viser byrået til en kraftig økning i produsentpriser mellom mai og juni.

Økningen er på 19,4 for elektrisitetsprodusenter, og SSB peker på det tørre og varme været de siste månedene som en medvirkende årsak.

«I løpet av juni gikk fyllingsgraden i norske vannmagasin fra å være på et normalt nivå for denne tiden av året til ett lavere nivå enn medianen for perioden 1990-2017", skriver SSB.

Videre skriver SSB at en må tilbake til 2011 for å finne dyrere produsentpriser for elektrisitet enn i juni 2018.

(©NTB)