Kulturminister Linda Hofstad Helleland sendte en hilsen hjem til Trøndelag da Kreativt Norge ble lagt til Trondheim. Foto: Arne Ove Bergo

Hilsen kulturminister Linda

LEDER: Skal vi frykte at olje- og energi-minister Terje Søviknes fra Os henter fondet «hem» fordi Kygo er fra Bergen? I så fall helt etter kulturministerens logikk, skriver Bjørn G. Sæbø i denne lederen.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) gjorde som mange fryktet da hun la Kreativt Norge til Trondheim. Hofstad Helleland er fra Klæbu 20 kilometer fra trønderhovedstaden, tok «en Opseth» og sendte en hilsen hjem etter at statsbudsjettet for 2017 slo fast at deler av Norsk kulturråd skal ut av Oslo – en intensjon som for øvrig er både god og fornuftig.

Avleggeren Kreativt Norge skal forvalte 300 millioner kroner, fordele Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde, og dermed spille en rolle i kulturpolitikken som like gjerne kan utøves utenfor Oslo. Regjeringen la opp til en bykamp og valgte trøndersk der Norsk kulturråd selv anbefalte Bergen eller Stavanger. Verken bergensere eller siddiser har vansker med å argumentere for sine hjembyers kulturelle fortreffelighet. Begge har vært europeiske kulturhovedsteder, er vertsbyer for noen av landets beste teaterscener og har sterke musikalske navn innen flere sjangre. I Stavanger har kulturstyreleder Annamaria Gutierrez hatt Kreativt Norge som sin første store, politiske kamp, og det er i hvert fall ikke Venstre-toppens skyld at kulturministeren droppet Stavanger. Kulturministerens valg skal respekteres, men avgjørelser som begrunnes slik som denne lokaliseringen, får et svakt politisk fundament. «NTNU» er Hofstad Hellelands begrunnelse for å legge kulturkontoret til Trondheim. NTNU er som kjent et fremragende universitet med vekt på teknologi og naturvitenskap, men var det ikke et kontor for kultur kulturministeren skulle lokalisere?

Kreativt Norge var et lite prestisjetap for de to vestlandsbyene som begge satset mye. Kulturministerens begrunnelse kan knapt nok kalles gjennomtenkt, men den mulige presedensen er verre. Fornybarfondet er neste store lokaliseringssak for de tre storbyene. Skal vi frykte at olje- og energiminister Terje Søviknes fra Os henter fondet «hem» fordi Kygo er fra Bergen? I så fall helt etterkulturministerens logikk.