Graderte priser eller gratis buss kan hjelpe på trafikkproblemene i Hillevåg, mener Stavanger Ap. Foto: Arne Birkemo

Hillevåg-Hinna-køen er på overtid

DEBATT: Tiden for handling er nå. Det er nå folk sitter i kø på vei til jobb, eller for å levere i barnehagen.

Av Kari Nessa Nordtun, gruppeleder (Ap), og Dag Mossige, gruppenestleder (Ap)

Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis svarer begge på lederplass både kritisk og konstruktivt på vårt forslag for å få ned bilkøene i Hillevåg og Hinna ved hjelp av rimeligere kollektivreiser.  Som politikere kan vi neppe be om mer.

Vi er enige med Aftenbladet at en ordning med rimeligere buss må komme flere til gode. Samtidig er det liten tvil om at deler av Hillevåg og Hinna i dag har særskilte utfordringer. Vår erfaring tilsier at det er her køene er spesielt ille – og vil trolig forbli slik i uoverskuelig fremtid.

Dersom vi kan handle nå for å få bukt med et akutt problem, vil vi også høste raske og tydelige erfaringer. Disse kan komme særskilt godt med gitt at et flertall i fylkestinget, som vi er i utmerket dialog med, har vedtatt å vurdere 10 kroners-billett også i andre byer. Selvsagt vil vi kjempe for at dette også skal gjelde fylkets hovedstad Stavanger.

Det forsmektende ved 10-kroners-billetten i Haugesund er at billettinntektene ble langt høyere enn budsjettert, gitt at enda flere ville prøve buss enn forventet. Vi tror samtidig at å gjøre hele billetten gratis i en prøveperiode også kan fungere som et lokkemiddel for å få flere til å oppdage hvor bra bussen kan fungere. Målet er jo ikke bare å redusere køene, men å fremme det samfunnsgodet det er å få flere over på buss til daglig.

Arbeiderpartiet tar våre klimaforpliktelser og mål om nulløkning i biltrafikken alvorlig. Samtidig vil ordningen også komme de som av ulike grunner ikke kan ta bussen, til gode: Jo flere som dropper bilen – om så bare én dag i uken – jo mindre tid vil bilistene selv kaste bort i kø.

Rogalands Avis utfordrer oss om rutevalg: Ja, vi ser for oss at all busstrafikk på fylkesvei 44 gjennom Hinna og Hillevåg i en begrenset periode skal være gratis eller til en langt lavere pris enn i dag. Det kan gjelde hele rute 2 og 3. Vi mener at vi får tåle at dette også vil komme reisende som bare er innom deler av ruten til gode, ved i dobbel forstand å være gratispassasjerer. Kompetansen og den fremste tekniske ekspertisen finner vi hos Kolumbus.

Her inviterer vi fagfolkene til samarbeid for å finne den mest ideelle løsningen for å nå prosjektets mål, som på kort sikt er å få ned køene langs 44-aksen, og på lengre sikt få flere til å ta bussen, i hele byen.

Tiden for handling er nå. Det er nå folk sitter i kø på vei til jobb, eller for å levere i barnehagen. La oss ikke glemme at bare fem dager før stortingsvalget troppet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) opp med helikopter for å beskue Hillevåg fra luften – så viktige var køene da. «Glad vi har en samferdselsminister som kommer når vi ber om hjelp», skrev Atle Simonsen (FrP). Nå har fem måneder gått siden valget, og vi ser ikke sett snurten av hjelpen fra Oslo som Simonsen bad om.

Noen er mer interessert i å skyte ned andres ideer enn å komme med egne. Det merket vi tydelig i 2015, da vi gikk til valg på å etablere en prøveordning med gratis buss. Arbeiderpartiet støtter fullt opp om Vegvesenets forslag om forsinket lysregulering og flytting av holdeplasser, og vil videre fremme vårt eget: Bruk lokale midler i en begrenset periode for å få flere på buss gjennom Hillevåg og Hinna.