Ingve Iversen, leder for International Center for Islamic Studies and Resistance (ICISR), mener Blidensol sykehjem går baklengs inn i framtiden ved å nekte ansatte å bruke hijab. FOTO: ROY STORVIK

– Hijabforbudet skyldes holdninger

Ingve Iversen tror hijabforbudet på Blidensol sykehjem grunner i styrets personlige holdninger. Det avviser styret.

Av Julie Renée Buene og Tone Helene Oskarsen

Tidligere denne uken ble det kjent at Blidensol sykehjem har forbudt sine ansatte å bruke hijab og andre religiøse plagg på arbeidsplassen. 

Vedtaket ble begrunnet med hensynet til beboernes velvære. 

– Dette føyer seg inn i rekken av forsøk på å undergrave kvinners rett og frihet til å bære hijab av religiøs overbevisning, sier Ingve Iversen, leder for International Center for Islamic Studies and Resistance(ICISR).

LES OGSÅ: To ansatte anmelder Blidensol etter hijabforbud

Iversen reagerer på argumentene som har blitt lagt frem i saken. 

– Det er basert på personlige vurderinger og synsing, ikke kunnskapsbasert fakta. Jeg synes argumentasjonen faller på sin urimelighet, sier Iversen.

Iversen er ikke den eneste som reagerer. Kåre Reiten (H) sa tidligere i uken at Blidensol fyrer opp under et rasismebål.

Ingen klager fra eldre

Iversen tror styret ved Blidensol sykehjem selv har lagt fram bruken av hijab som et problem.

– Jeg tror ikke hverken beboere, ansatte, eller pårørende har klaget. Jeg tror det er den politiske siden som står bak, sier Iversen.

– Nøytralt antrekk

Da RA snakket med Kristin Smedvig, nestleder i driftsstyret ved Blidensol sykehjem, tidligere denne uken uttalte hun  vedtaket ble gjort med beboernes ve og vel som viktigste årsak.  

Samtidig oppga hun at det ikke har kommet klager fra beboere, men at de har begrenset evne til å kommunisere.

Etter å ha blitt forelagt Ingve Iversens uttalelser i denne saken, er Smedvigs kommentar at ansatte i offentlige stillinger bør kle seg nøytralt.

– I et flerkulturelt samfunn er det desto større grunn for et helt nøytralt arbeidsantrekk i offentlige stillinger. Det er det jeg ønsker å si om dette, sier Kirsten Smedvig til RA.

Vil informere eldre

Iversen jobber med å holde foredrag og informere om islam. Til tross for at han mener hijabforbudet ikke grunnes i klager, mener han at det kan være behov for å sette i gang holdningsskapende tiltak i sykehjem. 

– Jeg tror mange eldre mangler kunnskap. Det er mange gode tiltak i skoler og arbeidslivet, og de eldre faller på mange måter utenfor samfunnsdebatten. De burde utfordres som alle andre, sier Iversen. Han har sendt en invitasjon til Eldrerådet, der han tilbyr å

 frivillig bidra med å informere eldre om islam dersom de mener det er behov. 

– Jeg tror både eldre og eldrerådet kunne hatt godt av det.  jeg savner debatt og at de utfordres som alle andre, sier Iversen.

– Ingen beboerklager

– Jeg blir skremt av slike holdninger, sier Kåre Walvik, i Eldrerådet om hijabforbudet. 

Han var tidligere i styret på Blidensol, og forteller at det aldri har blitt problematisert tidligere. Mai-Liss Sivertsen, nestleder i Eldrerådet i Stavanger, som har erfaring fra Stokka sykehjem, har heller ikke mottatt klager fra beboere på hijab.

Sivertsen mener likevel at det ikke er nødvendig med informasjonstiltak, og at det vil være for utfordrende og formidle til demente uansett.