Misnøyen med Bymiljøpakken, også kjent som bomringen, er sterkt økende. Illustrasjonsfoto.

Hestehandel

DEBATT: Rushtidsavgiften fjerner køene og bidrar til at mange velger miljøvennlige transportmidler. Dette har vi allerede erfart, men Stavanger Ap står nå fram og er villige til å forhandle det hele bort.

Av: Per Th. Grimnes, sivilarkitekt MNAL

Stavanger Ap er villige til å droppe rushtidsavgift om de får snudd bommen på Bybroa (ref Aftenbladet 11.04.).

Hva er vi vitne til? Kanskje et nytt eksempel på Aps fortvilede forsøk på å markere avstand til høyrekreftene - samme som i sin tid vippet bybanen av skinnene. Alle vet at morgen- og ettermiddagsrush er tidkrevende, sterkt forurensende, frustrerende og kostbart.

Rushtidsavgiften fjerner køene og bidrar til at mange velger miljøvennlige transportmidler. Dette har vi allerede erfart, men Stavanger Ap står nå fram og er villige til å forhandle det hele bort, i bytte for at 13.000 innbyggere i bydelen Hundvåg skal slippe noe rimeligere fra sine byturer.

Dette kunne selvsagt vært løst på annet vis. Vi ser her nok et beklagelig eksempel på at helhetlige løsninger flises opp og taper effekt. Stavanger har nylig vedtatt meget ambisiøse miljømål som skal innfris innen 11 år! Ap ser ikke ut til å ta dette på alvor.