Annonse
På innsiden av hekken ønsker politiet et gjerde. Dette er av sikkerhetsmessige årsaker, i tillegg til at de vil unngå at folk oppholder seg i parken. Politiets fellestjenester har, på vegne av Sør-Vest politidistrikt, signert en leieavtale med kommunen, som gir dem bruksrett fram til 2022, med mulighet for forlengelse. FOTO: EKATERINA OBUKHOVA

Her vil politiet ha «Politiparken»

Politiet leier et offentlig parkområde av Stavanger kommune, slik at de kan gjerde det inn. Begrunnelsen er å ivareta sikkerheten og hindre uønsket trafikk på området.

Annonse