På Litle Ullandhaug har trærne vokst fritt lenge, og derfor skal 200 trær nå hogges ned. Hovedsakelig er det sitkagrantrærne som må bort, fordi disse er dominerende trær, som presser vekk de andre trærne, forteller naturforvalter Vegard Ankarstrand. Arbeidet ventes å være ferdig i løpet av neste uke. FOTO: ROY STORVIK

Her skal 200 trær ned

Fram til april skal det klippes, hogges og ryddes for å åpne opp og gi bedre utsikt i friområdene i Stavanger. Først står Litle Ullandhaug for tur, når 200 trær skal ned.

Du har kanskje hørt motorsagene dure i friområdene i byen? Det er kommunen som jobber for å gjøre turområdene mer tilgjengelig, og utsiktene bedre.

– Stavanger har en stor befolkning, men små friområder, og derfor må vi ta vare på de vi har, sier naturforvalter Vegard Ankarstrand til RA. 

Ved Litle Ullandhaug, på andre siden av veien for Ullandhaugtårnet, er det 200 trær som skal ned, og i all hovedsak er det sitkagrantrærne som skal vekk. 

– Problemet med disse er at de ikke hører til i Norge, og presser bort andre trær og planter. Dessuten er det fare for at de ramler ned når de blir gamle, sier Ankarstrand.

Nytt turområde

Kommunens skogsarbeid skal fortsette fram til april, men på Litle Ullandhaug er jobben ferdig neste uke. 

– Det ser litt voldsomt ut mens vi holder på, men det blir veldig fint når vi er ferdige, forsikrer Ankarstrand. 

Et område han selv er spent på er Smiths Minde ved Stokkavatnet. 

– Det er der det største grepet vil bli gjort. Det er egentlig et gammelt gartneri, hvor trærne har vokst seg store. Vi kommer til å åpne opp og gjøre det om til et fint turområde, sier Ankarstrand. 

Selv om kommunen rydder i busk og skog hvert år, pleier det ikke være like omfattende som årets opprydding. 

– Totalt bruker vi cirka 2,4 millioner kroner på hogst og vegetasjonsrydding i kommunale friområder for 2016. Av disse er 800.000 ekstrabevilgninger i 2016 fra bystyret, sier han, og forteller at ryddingen måtte vente til fuglene forlot trærne. 

– Det er viktig å ha respekt for både dyr og trær. Vi har planlagt lenge hvilke områder som må tas, og nå har vi satt inn støtet, sier han, og legger samtidig til at ingen trenger å være redd for å miste Stavanger-skogen.

– Vi skal ikke fjerne skogen, men det er viktig å holde den ved like, sier han.