Jon Årsvold bor og driver Solastranden Gård i Nordsjøvegen, veistrekningen hvor politiet har flest fartskontroller og flest fartssyndere blir tatt. Foto: Arne Birkemo

Her har tar UP flest fartsbøller

35 timer med laserkontroll. 149 overtredelser hvor 17 mistet førerkortet. Nordsjøvegen langs flyplassen er stedet hvor politiet tar flest fartsbøller. Nabo Jon Årsvold er glad råkjørerne blir tatt.

Jon Årsvold bor og driver familiebedriften Solastranden Gård ved Nordsjøvegen, veistrekningen hvor politiet oftest har laserkontroll. Veien hvor UP skriver flest bøter og beslaglegger flest førerkort. 

Så langt i år har UP hatt 13 laserkontroller, som utgjør 35 timer, på Nordsjøvegen. I løpet av denne tiden ble 149 bilister stoppet. De fleste av dem fikk bøter. 17 fikk førerkortet beslaglagt, viser tall RA har fått av Utrykningspolitiet.

– Dette er en lang slette, beine veien. Om politiet ikke hadde hatt kontroller her, så hadde nok folk gasset skikkelig på, sier Årsvold, som mener det var verre før.

– Det var skikkelig ille før, for syv-åtte år siden. For oss er det en stor fordel at politiet har hyppige kontroller. Vi har familie og barnebarn å passe på, forteller Årsvold til RA.

Her kontrollerer UP mest

UP har hatt kontroller på 91 individuelle steder i Sør-Rogaland så langt i 2016. Ifølge Terje Oksnes, leder i UP-distrikt vest, er det to veistrekninger som skiller seg spesielt ut i Sør-Rogaland i tillegg til Nordsjøvegen: Hognestadvegen og Kvernelandsvegen på Bryne og Jæren.

– I Hognestadvegen har vi hatt totalt 20 timer med laserkontroll. Vi har hatt 117 overtredelser totalt, hvor fire mistet førerkortet, sier Oksnes og fortsetter:

– I Kvernelandsvegen har vi også hatt 20 timer med laserkontroll. Her ble det registrert 130 overtredelser, med kun ett førerkortbeslag.

UP-distrikt vest omhandler både Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Oksnes er sjef for 62 mannskaper og 31 patruljer. Åtte av patruljene er lokalisert sør for Boknafjorden. Oksnes er ikke i tvil. Det er bilistene i Sør-Rogaland som er de verste fartsbøllene.

– I snitt tas det dobbelt så mange førerkortbeslag i Sør-Rogaland som i resten av UP-distriktet, opplyser UP-sjefen, og bruker E39 som eksempel.

– Tar et førerkort i timen

UP har gjennoført 53 timer med laserkontroll på E39 i Sør-Rogaland. 261 overtredelser er loggført, hvorav 55 fikk førerkortet beslaglagt.

– På E39 i Sogn og Fjordane tar vi et førerkortbeslag hver 18. time. I Hordaland er det 3,9 timer mellom hvert førerkortbeslag. På Haugalandet er snittet 4,2 timer. I Rogaland beslaglegger vi ett førerkort i timen når vi har kontroll, opplyser Oksnes.

Hvorfor sørrogalendingene er så harde på gassen vil han ikke spekulere i.

– Fortsetter til folk skjerper seg

UP har ofte samkjørte kontroller med lokalpolitiet. Politioverbetjent Rune Svensen, leder for trafikkseksjonen ved Stavanger politistasjon, sier politiet vil kontrollere Nordsjøvegen helt til fartsbøllene lærer, men det kan ta en stund.

– Nordsjøvegen er et sted hvor det er desidert flest kontroller, men det ser ikke ut til virke preventivt. Vi vil fortsette å kontrollere til folk skjerper seg, sier Svensen til RA.

– Hvorfor folk er for harde på gassen akkurat her er vanskelig å si. Det er beint og oversiktlig, men smalt. I perioder blåser det sand i veibanen fra stranden. Kanskje folk tråkker på gassen fordi de skal rekke et fly. Uansett blir det bare spekulasjoner, konkluderer Svensen.

Slik prioriterer UP

– UP skal dukke opp hvor og når som helst, advarer Oksnes, som likevel letter på sløret hvordan UP jobber.

– UPs hovedoppgave er å forhindre alvorlige ulykker. 50 prosent av tiden bruker vi på «prioriterte» strekninger, som er fem prosent av veinettet. Den andre halvparten er å være til stede og virke forebyggende, forklarer Oksnes. 

I 60-sone eller lavere resulterer 26 kilometer i timen over fartsgrensen førerkortbeslag.

I 70-sone eller høyere resulterer 36 kilometer i timen førerkortbeslag.