Annonse
Kvalaberg sone havner helt nederst i levekårsundersøkelsen i Stavanger kommune. Denne lekeplassen i bydelen har beboere i området kjempet for å få oppgradert. Foto: Roy Storvik

Her er levekårene best og verst

Rykende fersk levekårsundersøkelse rangerer alle sonene i Stavanger. Sjekk hvordan ditt nabolag gjør det.

Annonse
Rogalandsavis

Den syvende levekårsundersøkelsen kartlegger situasjonen i 2014, altså før nedgangen i oljebransjen.

Det er først den åttende undersøkelsen som vil vise hvilke konsekvenser nedgangen ga for Stavanger kommune sett under ett, opplyser kommunen i en pressemelding.

LES OGSÅ: Frykter Stavanger kan ende som Oslo

Hva sier så levekårsundersøkelsen?

«Alle soner domineres av mennesker uten levekårsproblemer, men i noen soner er levekårsproblemer en større utfordring. Dette kan bidra til en ugunstig utvikling. Levekårsundersøkelsen gir ikke grunnlag for å karakterisere soner som gode eller dårlige områder å bo i».

– Det er godt å bo i hver eneste sone i Stavanger, uten unntak. Alle sonene domineres av personer uten levekårsproblemer. Og: Alle soner har områder med utfordringer, understreker rådgiver Einar Skjæveland i Stavanger kommune.

Storhaug har en positiv utvikling.

– Ett funn gledelig og overraskende, Storhaug har en positiv utviklig. Nordøstre del av Storhaug har en positiv utvikling, men Bergeland har ikke tilsvarende positiv utvikling, sier Skjæveland.

Kommunen vil spesielt rette oppmerksomheten mot Hillevåg.

– Undersøkelsen viser viktigheten av å prioritere Hillevåg, sier Skjæveland.

Slik er listen (tallet indikerer hvilken indeks nevnte sone har):

1. Stokka, Eiganes og Våland (8,9)
2. Madlamark, Madla (11,2)
3. Madlalia, Madla (14,3)
4. Malthaug, Madla (14,6)
5. Hinnalia, Hinna (15,0)
6. Vaulen, Hinna (15,6)
7. Sandal, Eiganes og Våland (16,5)
8. Madlatua, Madla (16,6)
9. Molkeholen, Madla (19,5)
10. Gjerdaberget, Tasta (21,1)
11. Prestastø, Hundvåg (21,4)
12. Vålandshaugen, Eiganes og Våland (21,7)
13. Øvre Vaulen, Hinna (22,2)
14. Forusstraen, Hinna (22,7)
15. Auglend, Hillevåg/Hinna (23,5)
16. Øyane, Storhaug/Hundvåg (24,6)
17. Gausel, Hinna (26,4)
18. Ytre Eiganes, Eiganes og Våland (26,8)
19. Ledaal, Eiganes og Våland (27,0)
20. Ullandhaugskråningen, Hillevåg (27,1)
21. Godeset, Hinna (27,8)
22. Kalhag, Hundvåg (28,9)
23. Mariero, Hillevåg (29,1)
24. Tastarustå, Tasta (29,2)
25. Boganes, Hinna (29,5)
26. Husaberget, Hinna (30,0)
27. Varden, Storhaug (30,1)
28. Byåsen, Tasta (30,7)
29. Kråkeneset, Hundvåg (31,0)
30. Smiene, Tasta (31,6)
31. Indre Tasta, Tasta (31,9)
32. Vardeneset, Tasta (32,1)
33. Sentralsjukehuset, Hillevåg (33,0)
34. Ørnaberget, Madla (33,8)
35. Bekkefaret, Hillevåg (34,1)
36. Søra Bråde, Madla (35,8)
37. Gramstadhaugen, Eiganes og Våland (35,9)
38. Sundekrossen, Madla (36,8)
39. Kristianslyst, Hillevåg (37,5)
40. Hundvågkrossen, Hundvåg (37,8)
41. Solborg, Hillevåg (39,0)
42. Kiellandmyrå, Eiganes og Våland (39,3)
43. Nylund, Storhaug (39,4)
44. Tjensvoll, Hillevåg (39,9)
45. Stokkadalen, Eiganes og Våland (40,5)
46. Øvre Tjensvoll, Hillevåg (42,0)
47. Åsen, Hillevåg (42,2)
48. Kvitepynten, Hundvåg (43,0)
49. Storaberget, Hinna (43,4)
50. Buøy, Hundvåg (44,6)
51. Bjergsted, Eiganes og Våland (46,8)
52. Ytre Lagård, Eiganes og Våland (47,8)
53. Mjug, Madla (48,0)
54. Byhaugen, Tasta (48,2)
55. Madlaforen, Madla (48,5)
56. Hinnakrossen, Hinna (48,6)
57. Kannik, Eiganes og Våland (48,7)
58. Bakkeland, Eiganes og Våland (49,3)
59. Smiodden, Madla (49,6)
60. Lervig, Storhaug (49,8)
61. Saxemarka, Hillevåg (51,2)
62. Jernaldergården, Hillevåg/Madla (51,4)
63. Lagård, Eiganes og Våland (52,1)
64. Tastaforen, Tasta (52,4)
65. Skeie, Hundvåg (53,3)
66. Emmaus, Storhaug (54,6)
67. Badedammen, Storhaug (56,5)
68. Sentrum, Storhaug (56,8)
69. Bergeland, Storhaug (57,0)
70. Kvalaberg, Hillevåg (57,7)

Annonse