Her blir det streik fra mandag hvis partene ikke blir enige i lønnsoppgjøret

Fra 1. april kan det bli streik hvis partene ikke blir enige. Disse gruppene vil LO og YS ta ut i streik.

Av Torgny Hasås, FriFagbevegelse

LO skriver i en pressemelding at de vil ta ut 23.000 medlemmer i streik fra mandags morgen hvis LO og NHO ikke blir enige i meklingen som skal foregå hos Riksmekleren i helgen. YS har varslet at 1629 medlemmer blir tatt ut i streik. Totalt kan dermed nærmere 25.000 være i streik mandag.

I dag har LO krevd at den frivillige meklingen opphører. Det betyr at partene har fire dager på seg til å bli enige. Fristen løper fra midnatt torsdag og utløper ved midnatt natt til 1. april.

– Våre medlemmer skal ha en rettferdig andel av de verdiene de har vært med å skape. Vi har tatt ansvar i dårlige tider og vist måtehold i flere lønnsoppgjør på rad. Nå er det rom for kjøpekraftforbedring for alle og et ekstra lønnsløft for de lavest lønte, som i de siste årene har hatt den svakeste lønnsutviklingen av alle, sier LO-leder Hans Christian Gabirelsen i pressemeldingen, og føyer til:

– Vi har alltid som mål å bli enige, men er også forberedt på streik, om det blir nødvendig.

Det har aldri vært streik i mellomoppgjøret mellom LO og NHO, og mange hevder at det heller ikke vil bli det i år. Men etter det FriFagbevegelse erfarer stiller situasjonen seg annerledes i år. Det har vært flere år med dårlig lønnsutvikling, strømprisene har skutt i været og nå har også Norges Bank skrudd opp renta. Til sammen gjør dette at det er forventninger om et betydelig lønnstillegg.

I LO går streikeforberedelsene for fullt. De har produsert løpesedler og streikevester.

YS har varslet at 1629 medlemmer blir tatt ut i streik fra mandag morgen hvis ikke partene blir enige i løpet av helga. Det er fire forbund i YS som vil være omfattet av streiken.

– YS kom til dette oppgjøret med et krav om betydelig reallønnsvekst, sammen med ekstra tillegg til lavtlønte arbeidstakere, sier leder av YS Privat, Vegard Einan, i en pressemelding. Han viser til at landet er inne i en konjunkturoppgang, sysselsettingen øker, og arbeidsledigheten har sunket.

– Samtidig har den gjennomsnittlige reallønnen så og si ligget stille de siste fem årene. Derfor er det i år rom for at arbeidstakerne får en større del av verdiskapningen, mener Einan.

Parat har varslet at de vil ta ut 739 medlemmer. Blant annet vil Plaza Hotel, Scandic St. Olavs plass og Holmenkollen Park hotell omfattes. YTF vil akkurat som Transportarbeiderforbundet ramme Rema-distribusjonen. 491 YTF-medlemmer er varslet tatt ut til streik. Safe har tatt ut stillasbyggerne i Bilfinger, og Beerenberg Services til sammen 485 medlemmer. I tillegg har Delta tatt ut 14 medlemmer ved Furukollen Psykiatriske senter i Årnes i streik.

LO har oppgitt at de tar ut disse gruppene og hvilke konsekvenser det får:

Norsk Arbeidsmandsforbund

Renholdere

Rundt 1000 renholdsarbeidere innenfor NHO-området over hele landet vil bli tatt ut. Alt renhold i virksomheter som har medlemmer i streik vil opphøre. Gulvrenhold, kontorrenhold og toaletter i bedrifter og virksomheter som benytter renholdstjenester i privat sektor vil også stoppe opp. Renholdere har andre oppgaver som å fylle på med tørkepapir, toalettpapir. Dette arbeidet vil heller ikke blir utført under streiken.

Renholdsmedarbeidere innenfor flyplasser, sykehus og sykehjem vil ikke bli tatt ut i første uttak.

Bergverk

Ansatte i bedriftene Sibelco og Norsk stein vil bli tatt ut i streik. Produktene fra bergverksnæringen brukes som råvarer i andre næringer, i mineralforedlende industri og til bygge- og anleggsvirksomhet. Industrimineraler brukes for eksempel som fyllstoffer i alt fra sminke og softis til maling, glass, papir, miljøprodukter og bygningsmaterialer. Hvis streiken varer lenge vil det også kunne ramme bedrifter som bruker råvarer fra disse bedriftene.

Våren er en høyutvinningsperiode for norske bergverk og en streik her vil ramme denne næringen betydelig.

Vektere

1600 vektere i Securitas og Nokas vil bli tatt ut, men ikke vektere på flyplassene og de som jobber verditransport. Vekterne ufører sikkerhetsoppgaver på mange områder i hele samfunnet og har stor betydning for at samfunnsmaskineriet skal gå knirkefritt. Vekterstreiken i 2012 endte i tvungen lønnsnemnden.

Anleggsarbeidere

Anleggsarbeidere i Veidekke og Skanska skal ut i streik. Dette vil ramme framdriften av viktige vei og anleggsprosjekter.

Veivedlikehold

300 ansatte hos Mesta som arbeider med veivedlikehold blir tatt ut i streik.

EL og IT Forbundet

Elektroinstallasjon

Bedrifter innen installasjon, energi, heis og Telenor blir tatt ut i en eventuell streik. Streiken vil ramme elektroinstallasjonstjenester over størstedelen av landet – også på ulike verft og anlegg innenfor oljesektoren.

Kraftproduksjonen

Streiken vil ramme drift og vedlikehold innen statens kraftproduksjon over hele landet. Det er allerede inngått dispensasjonsavtaler for å sikre at streiken ikke går ut over liv og helse. Den vil videre ramme drift og vedlikehold på nett i Innlandet.

Telenor, Geomatikk og Komplett.no

Ansatte ved Telenors kundetjenestene vil bli rammet. Også ansatte ved Geomatikk og Komplett bør gjøre seg klar til streik.

Fagforbundet

Frisører

449 frisører i 157 salonger vil bli rammet av streik. De som skal gifte seg i begynnelsen av april kan få problemer med å få stelt håret.

Fellesforbundet

Rørlegger- og byggfagene

Innenfor byggfagene blir store rørleggerfirmaer og riksentreprenører i Bergen, Trondheim og Oslo tatt ut i streik. Dette kan skape problemer for store byggeprosjekt i Bergen, Trondheim og Oslo. Uttaket skal være slik at det ikke skal være nødvendig for bedriftene å gå til permittering for de ansatte i selskapet som ikke er i streik.

Offshoreverftene

De store offshoreverftene og en del innlandsvirksomhet som jobber på verkstedoverenskomsten tas ut. Dette kan føre til bedriftene ikke klarer å gjøre prosjektene ferdig til avtalt tid. Ved en del verft kan streiken føre til at innleide arbeidstakere blir permittert

Hotellene

De ansatte ved de største hotellene i Oslo, Bergen og Trondheim vil bli tatt ut i streik.

Forbundet for Ledelse og Teknikk

FLT tar ut medlemmer i de samme bedriftene som operatørforbundene og forsterker derved konsekvensene som streiken får i den enkelte bedrift.

Handel og Kontor i Norge

Adminsitrasjonen

Ansatte i administrasjonen vil bli tatt ut. Virkningen kan bli lønnsutbetalingene for de som fortsatt jobber, uteblir.

I mange bransjer vil HK-organiserte med ansvar for salg, kundeservice, ordremottak, bestillinger, og fakturering ikke utføre arbeidet.

Innen industribedrifter, logistikk- og transportbransjen og netthandel der personalet er i streik vil en del av det administrative arbeidet i bedriften stoppe opp.

Industri Energi

Industrien

Organiserte innen byggevareindustrien, sement- og lettbetongindustrien, sprengstoffindustrien, møbelindustrien og enkeltbedrifter er tatt ut i streik. Disse industribedriftene leverer råvarer til elektrokjemisk industri som kan stoppe når råvarene uteblir.

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Bryggeriene

Ansatte i bryggeri- og mineralvannsbransjen i Norge er tatt ut i streik. Dermed vil forsyning av varer til dagligvarebutikker, hoteller og restauranter utebli.

Vin og brennvin

Streikeuttak i Arcus og Vectura vil ramme forsyning av vin og brennevin, forsyning til vinmonopol og restauranter.

Sjokoladefabrikkene

Alle fabrikkene innenfor sjokolade og snacks blir tatt ut, i tillegg til all produksjon av kaffe.

Iskremfabrikkene

Ansatte ved Diplom-Is og Hennig-Olsen Is tas ut i streik.

Matvareproduksjon

Fabrikkene til Idun, Nora, Sunda, Mills og Palls vil stoppe når de ansatte streiker

Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund

Ferger

Fergemannskap blir tatt ut i streik, men streiken skal ikke ramme slik at alle vil kunne benytte alternativ transport. Ingen skal bli helt isolert. Det vil også bli gitt dispensasjon til syketransport.

Norsk Transportarbeiderforbund

Godstransport

Forbundet forbereder sin siste streik som selvstendig forbund. Forbundet har tatt ut ansatte ved logistikkselskap som Post Nord, DHL, DSV, B.H. Ramberg og transportselskaper som Transferd og HOB Gods, i streik

Rema 1000

Lageransatte og sjåfører i Rema 1000 er tatt ut i streik. Det vil føre til at vareleveringen til Rema 1000-butikkene stopper opp.

Gjennvinningsbransjen

Ansatte ved Norsk Gjenvinning tas ut i streik.

Her kan du se LOs egen liste over bedrifter som omfattes av en eventuell streik.