Helt ny julekalender: – Det handler om å forstå virkeligheten

I samarbeid med Universitetet i Stavanger presenterer vi julekalenderen «Naturfagminuttet».

Vi vil publisere én ny video hver dag helt fram til julaften.

I «Naturfagminuttet» får du se hvordan steinalderfolkene gjorde opp ild, hva som skjer dersom du fjerner alle de uorganiske forbindelsene fra skjelettet, hvordan du kan kjenne igjen grunnstoffene på flammen de brenner med, og mye annet. 

Alt demonstreres av avdelingsleder for Skolelaboratoriet ved Universitetet i Stavanger, Inge Christ, og førsteamanuensis i kjemi, Magne Sydnes.

Undring

Målet er å få oss til å undres over hva som skjer. For undringen er en gylden inngangsport til realfagene, ifølge Inge Christ. 

– Mitt beste tips for å vekke interessen for realfag hos barn, er å oppfordre dem til å undre seg over fenomener, sier han.

Undringen var også en nøkkel for den unge Magne Sydnes:

– På skolen tenkte jeg alltid «Hvorfor skjer dette?»  når jeg så hvordan stoffer reagerte med hverandre. I tillegg var jeg heldig og hadde en veldig inspirerende kjemilærer på videregående, sier han. 

Skaper ny kunnskap

Ifølge de to er ingenting som naturvitenskap: 

– Det handler om å forstå virkeligheten, hvordan og hvorfor ting skjer og å finne en forklaring på fenomenene i naturen, sier Inge Christ ivrig.

– Det er spennende at en ved hjelp av egne eksperimenter kan være med å skape ny kunnskap, supplerer Magne Sydnes som til daglig forsker på antibiotikaresistens.

Han har også et råd om hva du kan gjøre for å bli god i kjemi:

Lær grunnprinsippene

– Lær grunnprinsippene i faget skikkelig. Det er for eksempel mange likhetstrekk i reaksjonsmåten til de ulike grunnstoffene som er plassert under hverandre i det periodiske system. 

«Naturfagminuttet» er den tredje julekalenderen i rekken med videoer med realfagsforsøk fra UiS Men forgjengerne «Fysikkminuttet» og «Kjemiminuttet» konsentrerte seg om henholdsvis fysikk og kjemi, er forsøkene i «Naturfagminuttet» en blanding av fysikk, kjemi, biologi og teknologi.

Spesielt fysikk og kjemi er en utfordring for mange norske elever. Ifølge siste TIMSS-undersøkelse (Trends in International Mathematics and Science Study) presterer de dårligst i disse fagene.

Målet med julekalenderne er å vise at dette egentlig er morsomme og interessante fag, som samtidig er nøkkelen til mange spennende utdanninger og yrker. 

For lite eksperimenter

Inge Christ og Magne Sydnes er opptatt av at undervisningen i fysikk og kjemi i norsk skole i alt for liten grad består av eksperimenter utført av elevene selv. Det å selv prøve seg på eksperimenter gjør nemlig at en får flere knagger å henge den teoretiske kunnskapen på. 

– Forskjellen på den norske skolen og skoler i andre land ligger ikke nødvendigvis i måten teorien formidles på, selv om det kan være forskjellige pedagogiske undervisningsmetoder, men i fokuset på eksperimenter, sier Magne Sydnes.

Inge Christ er enig:

– Mange av lukene i «Naturfagminuttet» egner seg veldig godt til eksperimentering på skolen. Vi håper julekalenderen kan inspirere til mer eksperimentering, sier han.

Julekalenderen blir i år også tilgjengelig som app i Google Play og i App Store