Politikerne fikk demonstrert gjenoppliving etter hjertestans ved sykepleielaboratoriet ved UiS. Fra venstre: Per A. Thorbjørnsen (V), leder av Stortingets helse- og omsorgskomite Olaug Bollestad (KrF), tidligere stortingsrepresentant Iselin Nybø (V), stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H), barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP), helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø (H). Foto: Marie von Krogh, UiS

Helsekommisjon til Stavanger

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten blir etablert i Stavanger i løpet av neste år.

– En uavhengig undersøkelseskommisjonen vil gjøre helse- og omsorgstjenesten enda bedre og tryggere for pasientene. Jeg er glad for at kommisjon skal plasseres i Stavanger. Her er det gode muligheter for å rekruttere og samarbeide med fagpersoner som har spisskompetanse innenfor dette fagfeltet, uttaler helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Viktige kompetansemiljøer vil blant annet være Stavanger universitetssjukehus og forskningsmiljøet på Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved universitetet.

– Verdensledende

– Stavanger har et stort akuttsykehus med et robust fagmiljø og de fleste funksjoner og spesialiteter. Universitetet har et verdensledende forskningsmiljø på pasientsikkerhet. Dette vil være viktige samarbeidspartnere. Jeg tror også kommisjonen kan hente lærdom fra oljebransjen. Petroleumstilsynet er lokalisert i Stavanger, og har flere likhetstrekk med undersøkelseskommisjonen både når det gjelder arbeidsform og kompetanse, sier Høie.    

Spesielt pårørendegrupper har etterlyst en undersøkelseskommisjon for å få mer kunnskap om de sammensatte årsakene til uønskede hendelser.

– Fordi en undersøkelseskommisjon ikke har som mål å vurdere skyld og ansvar, kan den også bli møtt med større åpenhet. Dette kan bidra til at saken blir bedre opplyst, sier Høie.

Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått 20 millioner til etablering og drift i 2018. Kommisjonen vil bestå av 20 heltidsansatte.