Helseforbund frykter at koronafrykt fører til at eldre ikke henter medisin på apoteket

Norsk Osteoporoseforbund ser en nedgang i antall eldre med beinskjørhet som henter ut medisinen sin på apoteket. Nå frykter de at nedgangen skyldes koronafrykt.

– Nedgangen tyder på at mange ikke prioriterer å hente ut medisinene sine. Det er mange eldre som er redde for å gå ut, sier Erik Fink Eriksen ved Spesialistsenteret Pilestredet Park.

Han peker på at det å slutte å ta medisinen sin fører til økt beinskjørhet og dermed økt sjanse for beinbrudd.

– Det er viktig at folk tar kontakt med legen sin, dersom de trenger å fornye resepten sin. De må for all del ikke slutte å ta medisin fordi resepten er oppbrukt, sier Eriksen.