Mye trafikk og kaldt vær fører til dårlig luftkvalitet i Kannik.

Helsefarlig luft i Kannik

Mandag morgen lyser det rødt for luftkvaliteten i Kannik igjen.

I Stavanger er det to målestasjoner for luftkvalitet. I Kannik er luftkvaliteten i rød sone mandag morgen.

Rødt nivå er definert som «høy forurensning» og «betydelig helserisiko».

Det betyr at personer med hjertekar- eller luftveislidelser bør unngå de mest forurensede områdene, ifølge Luftkvalitet.

Målestasjonen på Våland indikerer grønt og liten helserisiko.

Ti steder i rødt

Mandag formiddag er det registrert luftforurensning på rødt nivå to steder i Oslo, og dessuten i Bærum, Fredrikstad, Lillehammer, Gjøvik og Hamar, Kristiansand, Moss og Stavanger, melder VG.

Samtidig er registrert moderat luftforurensning ytterligere seks steder: I Bergen, Drammen, Lillesand,  Sarpsborg, Grenland, og i Tromsø.

Luftforurensing

De viktigste stoffene som bidrar til lokal luftforurensning i norske byer er nitrogenoksider (NO og NO 2, omtalt som NO x) og svevestøv (PM 2,5 og PM 10).

NOx er reaktive gasser som dannes ved forbrenning. Eksos fra tunge og lette dieselkjøretøy er den dominerende kilden.

Høye konsentrasjoner av NOx gir luftveislidelser, allergi, og forsurer luft, jord og vann.

Bensinbiler slipper gjennomgående ut langt mindre av dette enn dieselbiler, men de har i snitt større utslipp av klimagassen CO₂.