Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Helgesen vil la elsyklister ferdes fritt

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) vil at elsykler skal reguleres på samme måte som tråsykler for ferdsel i utmark.

Det kom fram da statsråden holdt innlegg på en seminar om regjeringens arbeid med å forenkle forvaltningen av Norges utmarksområder mandag.

Betingelsen for at elsykkelen skal tillates, er liten motor og maksfart på 25 kilometer i timen.

– Samtidig gir vi kommunene muligheten til å bestemme at det ikke skal være tillatt med elsykkel hvis forholdene tilsier det, sa Helgesen.

Han varslet også at Miljødirektoratet er i gang med å forberede verneforskriftene slik at det blir tillatt å sykle på veier og stier i nasjonalparkene.

Besøksstrategi

En viktig del av arbeidet med å forenkle reglene for ferdsel i utmark har vært å gi generell adgang til ikke-motorisert ferdsel. Regjeringen vil derfor endre friluftsloven slik at det ikke oppstår tvil om hvilke ferdselsformer som er tillatt.

Helgesen vil også at nasjonalparkene, selve indrefileten i norsk natur, innen 2020 skal ha egne besøksstrategier.

– Det vil styrke og forenkle forvaltningen av verneområdene. Vi ser nå en større belastning på de mest populære stedene. Vi vil ha turister, men vi vil unngå slitasje, søppel og sikkerhetsutforringer, sier statsråden til NTB.

Han viser til utfordringer ved populære turområder som Kjerag og Trolltunga.

Økologisk grunnkart

For å fremme bærekraftig ferdsel i naturen varslet regjeringen i sin reiselivsmelding nylig at den vil "samle og markedsføre" noen tilrettelagte turstier som nasjonale turstier, etter modell av de nasjonale turistveiene.

Helgesen viste til at det ble satt av 7,5 millioner kroner til dette arbeidet i 2017-budsjettet.

Arbeidet med naturkartlegging styrkes nå gjennom etablering av et økologisk grunnkart for Norge. Bevilgningene til naturkartlegging og økologisk grunnkart ble økt med 35 millioner kroner.

– Det økologiske grunnkartet skal vise hvor vi finner er natur som det er viktig å ha kunnskap om når man for eksempel planlegger bevaringstiltak, inngrep, arealbruk eller næringsvirksomhet, forklarer Helgesen.

Næring

En rekke stortingsmeldinger berører utmarksforvaltningen, og både kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) deltok på mandagens innspillseminar.

Dale understreket behovet for å legge til rette for økt matproduksjon i norsk landbruk.

– Den viktigste ressursen er utmarksressursen, sa han.

Dale mener det ligger et stort potensial for å skape verdier i Distrikts-Norge ved økt bruk av utmarka for å styrke landbrukets inntjening.

Han viste også til at regjeringen har tatt grep i form av en skogmelding, hvor ambisjonen er å utnytte potensialet som ligger i norske skoger.

(©NTB)
kristian.sollie.skardalsmo@ntb.no
Bilde: tbc8e0ac
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) vil at elsykler skal underlegges de samme reguleringene som vanlige tråsykler for ferdsel i utmark. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix