Heidi's Bier Bar trues med tvangsmulkt

Det nyetablerte serveringsstedet Heidi's Bier Bar, har innredet både utearealet og fasaden til den tidligere tollboden. Nå må de fjerne det.

AV: Benedicte Øhren Danielsen

Onsdag varslet kommunen Heidi's Bier Bar om pålegg om retting av tiltak og om tvangsmulkt – i forbindelse med fasadeendring og uteservering. Med frist innen 6. mai. 

Elementene som ikke er godkjent er en portal ved uteserveringsinngangen, skilt på fasaden, serveringsbod og en fjellheis. 

– Det er litt spesielt at de tenker at de kan sette opp dette uten å sende søknad til kommunen, sier byantikvar Hanne Windsholt til RA. 

Den tidligere tollboden, som ligger på kaikanten i Skansegata 2, er både vernet gjennom reguleringsplanen og fredet etter kulturvernloven.

– Hvis konseptet deres er avhengig av disse elementene så er det ikke akkurat en velvalgt plassering. Det er nok liten sjanse for at dette skal bli godkjent, legger hun til. 

LES OGSÅ: LEDER: Afterski ved Vågen

Krever søknad

– Alle tiltak som medfører vesentlige inngrep i bygningen krever søknad om dispensasjon fra kulturminneloven. Dette gjelder også tiltak utenfor som kan virke skjemmende på den fredede bygningen, skriver kommunen i varselet. 

Oppussingen av Heidi`s Bier Bar har ikke vært billig, og det har gått med i overkant av fire uker på arbeidet. 

LES OGSÅ: Truer Heidis Bier Bar med tvangsmulkt

Utleier ikke informert

Utleier var ikke klar over planene til serveringsstedet.

– Dette er noe som ble satt opp av leietaker og som vi ikke hadde noe med. Vi har hatt dialog med leietaker i ettertid og de skal fjerne det som kommunen ba om i løpet av de nærmeste dagene. De har allerede igangsatt prosessen, forklarer Øyvind Mikalsen, daglig leder i Skansegaten 2 AS. 

Heidi´s Bier Bar har over 20 utesteder fordelt på Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Drammen, Tromø, Tønsberg, Finland og Danmark.

Det lyktes ikke RA med å få kommentarer fra Heidi`s Bier Bar i går.

LES OGSÅ: "Bybevaring og byutvikling"