Heia sykkelbyen Stavanger!

DEBATT: Hver gang du velger sykkelen foran bilen, gir du også et bidrag til klimaet, skriver Venstres Jan Erik Søndeland.

Av Jan Erik Søndeland, bystyrerepresentant Stavanger Venstre

«Hahaha, sykling i Stavanger!? Verdens mest forblåste plass? Nei, det komme aldri te å funka! Du får sykla du Jani, du som e sånn politiker. Hahaha! Då får du trim og, pluss me andre får mer plass på veien! Hahaha.»

Som lokalpolitiker i Stavanger er man ofte et yndet objekt blant kompiser, venninner og kolleger – som med glimt i øyet – mer enn gjerne deler sine meninger om både stort og smått.
Vi er alle enige om at sykling er bra. Hver eneste sykkeltur du tar, er et bidrag til å styrke din egen helse. Du bygger muskler, slik at du forbrenner mer. Du bygger utholdenhet, slik at du tåler mer. Du bygger også din mentale og psykiske kapasitet, slik at du yter mer i hverdagen, og er mer robust for tøffe utfordringer som måtte komme.

Hver gang du velger sykkelen foran bilen, gir du også et bidrag til klimaet. Du gjør en liten, men god gjerning. Ingen kan gjøre alt alene. Men vi kan alle gjøre noe. Sykkelsatsingen vi nå gjennomfører i Stavanger-regionen har derfor to overordnede målsettinger: Å redusere klimagassutslippene, og å styrke folkehelsen.

Så hvordan ligger vi an? Og vil vi noen gang få alle til å sykle til jobb og fritidsaktiviteter i en by hvor det til og med kan regne sidelengs? Det første først. For nå skjer det mye. La meg trekke fram tre eksempler.

1) Sykkelstamveien: Forrige uke ble første spadestikk tatt på den delen av den nye sykkelstamveien som skal gå gjennom Forus. Sykkelstamveien er et unikt prosjekt i både nasjonal og internasjonal sammenheng, hvor det anlegges en mest mulig direkte sykkelrute mellom Stavanger sentrum, Forus, Lura og Sandnes sentrum. Ved at det nå lages en helt dedikert vei kun til syklister, hvor svinger, kryss og høydeforskjeller er redusert til et minimum, blir turen mer behagelig og reisetiden på sykkel reduseres betraktelig.
Noe av det tøffeste er etter min mening at vi her bygger en egen tunnel tvers gjennom Auglendshøyden, slik at syklistene skal slippe motbakkene i Sørmarka. Sykkelstamveien skal nemlig ikke bare bygges for ekspress-syklister i kondomdrakt, men for alle. Gjennom 2019 vil byggingen av flere av de andre etappene startes opp, og allerede i 2020 vil de første etappene av stamveien være helt ferdige.

Nå er vi endelig i gang med byggingen, dette kommer til å bli kjempebra! På hjemmesidene til Statens vegvesen finner du informasjon om etappene som skal bygges, og når de er ferdige.

2) Hovedsykkelrutene: Den det må også anlegges gode sykkelveier fra bydelene og i områdene hvor folk bor, for at vi skal få en helhetlig sykkelinfrastruktur over hele kommunen. Siden 2013 har Venstre og de øvrige flertallspartiene i Stavanger derfor investert om lag 20 millioner kroner hvert år i sykkelveier og tilhørende infrastruktur. Det har vært mye å ta tak i, men nå begynner vi endelig å se konkrete resultater.

I Stavanger har vi nå 11 såkalte hovedsykkelruter, som dekker de ulike bydelene og danner et sykkel-transportnett mellom disse. Alle disse er presentert på kommunens nettsider.
Det gjenstår fortsatt mye arbeid med å gjøre disse ferdige, men kommunen har nå en klar plan, og arbeidet skrider sakte, men sikkert framover. Eksempelvis har vi allerede gode strekninger langs Hinnaruta, Gandsfjordruta, Madlaruta og Hafrsfjordruta, mens vi andre steder har mer å gå på. Grunnen til det tar litt tid å få utbedret veiene der det trengs, er at arbeidene koordineres med andre byggeprosjekter, slik som Ryfast, bussveien, sykkelstamveien, større boligprosjekter, mm. På den måten unngår man å grave samme sted to ganger, og ikke minst unngår man å bruke penger fra kommunekassen på prosjekter som for eksempel staten ellers tar regningen for.

La det likevel ikke være noen tvil. I Venstre og de øvrige flertallspartiene er vi utålmodige på framdriften. Derfor kommer vi til å fortsette den tette oppfølgingen av dette arbeidet, og vi kommer til å fortsette å sette av betydelige midler til investeringer i sykkelinfrastruktur i årene framover.

3) Andre prosjekter: Vi gjennomfører også en rekke andre tiltak for å gjøre det mer attraktivt å sykle. Her er noen få eksempler på hva vi har gjort i Stavanger kommune:
• Satt opp servicestasjoner med verktøy og pumper langs alle hovedsykkelrutene, slik at man kan fylle luft og reparere sykkelen underveis om noe skulle oppstå.
• Delt ut og montert gratis piggdekk på Universitetet i Stavanger de 3 siste sesongene.
• Gjennomført gratis sykkelsjekk og justering av gir og bremser på samtlige ungdomsskoler.
• Etablert røde sykkelfelt på de fleste kommunale veier med sykkelfelt.
• Etablert ny sykkelprioritert gate i Møllegata på Vestre Platå, med gode resultater.

Før sommeren fikk Venstre også gjennomslag for å enveisregulere Pedersgata på Storhaug mot Nytorget, slik at halve gata gjøres om til sykkelvei. Bra både for syklistene og bylivet for øvrig. 

Vi bygger også ut nye sykkelveier for å forbinde boligområder med hovedsykkelrutene. Senest i mars åpnet vi en ny gang- og sykkelsti mellom Friheim og Madlaruten (Sunde). En betydelig investering på 27 millioner kroner, som også gjør det tryggere for barna som har dette som sin skolerute.

I reisevaneundersøkelsen (RVU) som ble gjort i 2013/2014 framkom det at 8 % av oss reiste med sykkel. I fjor var dette tallet steget til 10 % for vinterhalvåret, og hele 16 % for sommerhalvåret. Med den gode sommeren vi har hatt i 2018, er det all grunn til å tro at disse tallene har steget ytterligere til neste gang. Det tar tid å endre reisevaner, men tiltakene vi setter inn virker.

Selvfølgelig vil det være færre som sykler når regnet høljer ned og kulingen setter inn. Selvfølgelig er det vanskelig å frakte med seg en sofa fra Ikea på sykkel. Poenget er likevel ikke at vi alle skal selge bilen i morgen og sykle uansett vær/vind og gjøremål. Poenget er, at når det passer for deg, så skal det være mest mulig lettvint og attraktivt å sykle.

Det er god klimapolitikk, det er god transportpolitikk og det er god helsepolitikk.

Venstre heier på sykkelbyen Stavanger!