Hareide overrasket over at vinneren tok nesten alt

En av tre støtter partilederen i Rogaland KrF. Men på landsmøtet vil kun én av 16 si ja til samarbeid med Ap og Sp. Knut Arild Hareide advarer mot smitteeffekt.

NTB-Jon Even Andersen

Rogalands-benken på det ekstraordinære KrF-landsmøtet 2. november vil bestå av 15 delegater som ønsker å gå inn i regjering med Høyre, Frp og Venstre, og én som vil stemme for å gå i regjering med Ap og Sp.

Det ble klart under det ekstraordinære fylkesårsmøtet i Rogaland KrF i Stavanger lørdag. Skuffelsen var åpenbar hos mindretallet.
Kritisk Hareide

Partileder Knut Arild Hareide håper ikke resten av partiet følger Rogalands eksempel med å la flertallet få dominere listen over delegater til landsmøtet.

– Jeg er glad for at en av tre støtter meg i Rogaland. Men jeg er overrasket over at Rogaland KrF velger å ikke lytte til et råd fra hele partiledelsen om å gjøre hva de kan for å sørge for at begge sider blir representert på landsmøtet, sier Hareide i en SMS til NTB.

Han håper at en praksis med at vinneren tar alt ikke setter standard de neste ti dagene.

– Rogaland sender med sin avstemning et signal til resten av partiet som jeg håper ikke lyttes til. Vi trenger et resultat 2. november som har legitimitet i hele partiet, sier Hareide.

Det er det all grunn til å frykte vil skje, mener lederen i Nye Stavanger KrF, Inge Takle Mæstad.

– Vi har satt en feil standard for de kommende fylkesårsmøtene. Det kan lage flere og dypere sår enn nødvendig i partiet vårt. Listen herfra speiler absolutt ikke det årsmøtet mente, og det svekker legitimiteten, sier Mæstad til NTB.

Han tilhørte mindretallet i Rogaland.

– Det holder ikke å oppfordre folk til raushet, man må også vise at man mener det, legger han skuffet til.

Nestleder Olaug Bollestad var en av dem som oppfordret til raushet da det nærmet seg avstemning på delegater. Budskapet var at listen måtte settes sammen slik at den hadde legitimitet.

– Det var flere som ville gå for Ap og Sp enn det som gjenspeiles på listen, og jeg hadde ønsket meg et mer representativt valg. Partiledelsen bør ta selvkritikk for at vi ikke har vært tydeligere i forkant på å ivareta prosessen på en god måte, sier Bollestad til NTB.

Samtidig holdt hun seg helt taus da fylkesårsmøtet avviste et forslag om å velge delegater etter et forholdstall ut fra stemmetallene om retningsvalg. Det vile gitt fem på Hareides linje, mot den ene.
Underrepresentert

Bollestad antyder at avstemningen kan ha blitt farget av at Rogalands-benken er underrepresentert på landsmøtet i forhold til antall medlemmer og velgere i fylket.

– Da klarte de ikke å være så rause som vi insisterte på at de burde være, sier hun til Stavanger Aftenblad.
Flertallet sikret seg

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal blir nå den eneste fra Rogaland som vil stemme for Hareides råd på det ekstraordinære landsmøtet.

– Vi skulle hatt fem delegater dersom Rogalands-benken skulle reflektert det som er oppfatningen på her på dette årsmøtet. Flertallet sikret seg, og det skuffer meg, sier hun til NTB.

Etter en debatt der mange talte varmt for Hareides veivalg, fikk hans råd til slutt støtte fra bare 43 av 135 delegater. Det tilsvarer 32 prosent av fylkesårsmøtet.

Fylkesleder Oddny Helen Turøy flagget først lørdag sitt standpunkt for å innlede forhandlinger med Høyre, Frp og Venstre. Deretter rådet hun årsmøtet til å sikre at fylkesordføreren kom med på listen.

Turøy er enig i at Rogaland, som det største fylkeslaget og først i rekken med å velge delegater til landsmøtet, kan sette en standard der vinneren tar alt i andre fylker.

– Det kan kanskje bidra til å gjøre grøften dypere. Men nå er vi der at vi må ta et veivalg. Dette blir en urfordring for oss uansett, sier hun.

(©NTB)
jon.even.andersen@ntb.no