Gauselvågen. Foto: Roy Storvik

Har blitt enige om løsning for turveien i Gauselvågen

Konstruktive forhandlinger mellom Stavanger kommune og syv av grunneierne i Gauselvågen har ført fram.

I 2010 vedtok Stavanger kommune reguleringsplan for framføring av turvei langs sjøen i Gauselvågen. 

Planløsningen har vært omstridt, og planvedtaket ble påklaget av berørte grunneiere.

Den langvarige prosessen har representert en påkjenning for de berørte grunneierne. Eierne av syv eiendommer tok i august initiativ til forhandlinger med Stavanger kommune.

Disse forhandlingene har ledet til at det for samtlige av disse eiendommene er kommet i stand minnelige avtaler.

Det melder advokat Endre Skjørestad i en pressemelding onsdag ettermiddag.

I avtalene er det tatt inn bestemmelser som innebærer at traseen vil bli justert på noen punkt, det er videre avtalt tiltak for å skjerme turveien, foruten at partene er blitt enige om utførelse, materialvalg, beplantning etc.

Ifølge pressemeldingen anser grunneierne at man gjennom denne prosessen har funnet fram til en utforming av turveien som faller bedre inn i terrenget, som vil gi en kvalitativt bedre løsning, både for framtidige brukere av turveien, og for eierne av de eiendommene som grenser til turveien. 

Forhandlingene i denne siste perioden har blitt ført på en konstruktiv måte, der begge parter har vist vilje til å finne fram til en minnelig løsning, skriver Skjørestad i pressemeldingen.