Handlekraft fremfor kranglekraft

DEBATT: Vi jobber med å forbedre ordskiftet på våre politiske møter. Folgerøs retorikk følger en i så måte en dårlig politisk tradisjon, skriver Rune Askeland i innlegget.

Skrevet av: Rune Askeland, leder i utvalg for miljø og utbygging, kommunestyre-representant Stavanger (MDG)

Saken om Gamlingen er en sak som opptar folk, naturlig nok. Da kan det være fristende å slippe fingrene løs på tastaturet og finne frem mailadressen til Rogalands Avis. Noe Ingebjørg Folgerø (H), medlem i utvalg for miljø og utbygging gjorde her om dagen. Les Ingebjørg Folgerøs innlegg her: Du kan ta buss - det nye politiske flertallet har ikke tid

På Høyre og Folgerøs vakt, oppsto trafikkaoset rundt Gamlingen. Det er for mange biler i området. Trafikksikkerheten er for dårlig. 4. februar kunne vi lese Folgerøs leserinnlegg der hun forsøkte å slå politisk mynt på at utvalg for miljø og utbygging benyttet en minibuss til en befaring. Da jeg leste dette innlegget kom nyansene av gruff i morgenkaffen tydelig frem. 

Det forbauser meg at forfatteren av innlegget prøver så godt hun kan å skape en kunstig polarisering i saken. Innlegget oser av antydninger om at andre politikere ikke liker å ta buss, og at det nye flertallet ikke ønsker miljøtiltak som svir. Hun bruker her en debattform som jeg trodde vi var på vei bort fra i Stavangerpolitikken. 

Vi jobber med å forbedre ordskiftet på våre politiske møter. Folgerøs retorikk følger en i så måte en dårlig politisk tradisjon.  Det er mye mer interessant for innbyggerne våre å få løst problem, fremfor forsøk på å fremprovosere en krangel mellom politikere. 

Nå jobber det nye flertallet med å få et best mulig beslutningsgrunnlag for å løse trafikkutfordringene rundt Gamlingen. Vi har vært på befaring ved Mosheim, hatt dialog med SIF, Syklistenes Landsforening, kirkevergen og engasjerte innbyggere. Det er, slik jeg ser det, mer nyttig tidsbruk, enn å bruke tid å mane frem konflikter i leserinnlegg. 

Det er mulig at Folgerø i sitt innlegg inviterer til politisk skyttergravskrig, men jeg har ikke tenkt å gå ned i den grøften.  
MDG og flertallets energi skal brukes til å løse kommunens utfordringer, ikke å rope høyt mellom kontorene på rådhuset om hvordan administrasjonen organiserer befaringer. Dette kan i stedet løftes frem i et utvalgsmøte, noe Folgerø ikke har gjort. 
Så lenge jeg har tillit som leder av utvalget, så skal vi ha et ordskifte preget av respekt for hverandre, selv om engasjementet til tider blir stort. Så langt i perioden, så har møtene vært gode. La oss fortsette slik! 

Et godt ordskifte er med på å få flere engasjert i politikken og ikke minst så kan det bidra til å få flere kvinner på valglistene i kommunen.  Kvinneandelen i stavangerpolitikken er skremmende lav. 

Jeg er ellers glad for Folgerøs engasjement for buss og klimatiltak som «svir». Jeg er sikkert på at hennes bidrag til miljøpolitikken i Stavanger kan bli viktig, i alle fall om energien fokuseres på politikk fremfor å antyde at hennes kollegaer i utvalg for miljø og utbygging har en motvilje mot å ta buss. 

Mitt ønske er at medlemmene i utvalg for miljø og utbygging, og politikere ellers i Stavanger-politikken, skal prioritere handlekraft fremfor kranglekraft i fortsettelsen.