Den 65.000 tonn tunge Goliat-plattformen startet i fjor opp produksjonen av den første oljen fra Barentshavet. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk/NTB scanpix

Halvparten av Norges uoppdagede olje i Barentshavet

Anslag fra Oljedirektoratet tyder på at mer enn 50 prosent av de uoppdagede olje- og gassressursene på norsk sokkel finnes i Barentshavet.

Ifølge Oljedirektoratets ressursregnskap for 2016 er det totale anslaget for både oppdagede og ikke-oppdagede petroleumsressurser på norsk sokkel 14,3 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter – omregnet til rundt 90 milliarder fat.

Drøyt 18 milliarder fat er foreløpig ikke påvist, og ifølge Oljedirektoratets anslag befinner halvparten av dette seg i Barentshavet, ifølge Frifagbevegelse.

De aller mest spennende områdene er mot Russland i sørøst og mot nord i Barentshavet. Direktoratets rapport blir lagt fram i løpet av året.

– Ressursgrunnlaget for denne regionen vil trolig øke, sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet.

Nordsjøen

Ifølge bransjenettstedet Petro.no planlegger operatørene Statoil, Lundin og Eni å bore 13 letebrønner i nord i 2017. I Nordsjøen skal det bores ti brønner og fem i Norskehavet.

I de omstridte områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja – Nordland VI og VII og Troms II er anslagene langt mindre:

– Det er boret én brønn i Nordland VI, så det er mye ugjort i området. Vi forventer likevel at det finnes 202 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter i Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Det er størst sjanse for olje i sør, sier Eriksen.