Foto: Statens vegvesen

Hadde med seg 250 brett med brus i lastebilen

Brusen skulle videre til «venner» i Odda.

Under Statens vegvesens kontroll torsdag ble en lastebil innhentet da den ikke stoppet for kontrollen. At kjøretøyet ikke stoppet, var ikke det eneste problemet som dukket opp.

– Kjøretøyet var utstyrt med seks svært dårlige sommerdekk, står det i vegvesenets rapport.

I tillegg var kjøretøyet lastet med en betydelig mengde brus.

– Kjøretøyet var lastet med nærmere 250 brett med brus fra utlandet som skulle til «venner» i Odda, skriver Statens vegvesen videre, og opplyser om at Tollvesenet ble kontaktet.

I tillegg var kjøretøyets ABS-bremser defekte, og lampen som indikerer feil ved ABS-systemet var teipet over.

– Sjåføren blir anmeldt for flere forhold, i tillegg til dekkgebyr på til sammen 4500 kroner, skriver vegvesenet.

– Statens vegvesen jobber for at alle skal ferdes trygt i trafikken, og for at transportører skal kunne jobbe under de samme forutsetningene. Denne transporten samsvarer ikke med dette.

Totalt var 76 kjøretøy innom kontrollplassen onsdag, og alle som var innom ble rutinemessig veid. Av disse 76 ble 16 plukket ut for nærmere kontroll.

– En transportør blir anmeldt for kjøring uten løyve. Her ble det brukt en kjøretøykombinasjon over 3,5 tonn. Varebiler med tilhengere som har en tillat totalvekt over 3,5 tonn er underlagt de samme kravene som en «normaltransport». Her er det krav til kjøre- og hviletid og de skal medbringe løyve på slike turer, står det i rapporten.