Grunnlaget for videre klima- og miljøsatsing er lagt

DEBATT: Klima og miljø må ivaretas for å sikre byen en god utvikling, skriver Jane Nilsen Aalhus, miljøvernsjef i Stavanger kommune.

Av Jane Nilsen Aalhus, miljøvernsjef i Stavanger kommune

I 2017 la Stavanger kommune et godt grunnlag for positiv utvikling på mange klima- og miljøområder. Nå inviterer vi kommunens innbyggere til å bidra aktivt i planleggingen av nye miljøtiltak.

I år skal kommunen vedta en ny klima- og miljøplan. Den blir et viktig styringsdokument for framtidens Stavanger. Klima og miljø må ivaretas for å sikre byen en god utvikling. 

En rekke tiltak er allerede satt i verk, og effekten begynner å vise seg. Vi har innført piggdekkavgift for å redusere mengden svevestøv i luften. Avgiften finansierer også innføringen av panteordning for vedovner. Ordningen er blitt godt mottatt, og vil sørge for ytterligere bedring av luftkvaliteten de neste årene.

Vi gleder oss også over at tohjulingene har framgang. Stadig flere sykler i Stavanger. Andelen som sykler hver dag øker både om sommeren og vinteren. Vi mener denne veksten viser at vi har satset riktig.

Bypakke Nord-Jæren inneholder i tillegg en rekke kollektiv- og sykkeltiltak, og det er verdt å merke seg at hele 70 prosent sier de tror folk flest vil bruke sykkel som transportmiddel i tiden som kommer. 17 prosent av dem som aldri sykler, sier de vil sykle når bomringen kommer.

Det er også verdt å nevne at HjemJobbHjem-satsingen i regionen har vært en stor suksess, at oppslutningen om den årlige miljøsøndagen var rekordstor og at smartbyen og Triangulum er involvert i flere miljøprosjekter. Vi har også satt klimatilpasning på dagsorden, og blant annet startet egen flomkartlegging.

Kommunen må naturligvis også feie for egen dør. Bokstavelig talt. Fra 2012 til 2017 gikk vi igjennom energiforbruket i kommunale bygg, og målet var å redusere det med 25 prosent. Resultatet ble 27,7 prosent.
Kommunens tjenestebiler er også blitt mer miljøvennlige. Fra 2016 til 2017 er andel elbiler doblet, og piggdekkbruken er halvert.

Nå er forslaget til ny klima- og miljøplan lagt ut på høring. Du finner den på www.stavanger.kommune.no/klimaplan. Vi inviterer alle til å komme med innspill, forslag og ideer!