Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Grov tabbe av Vegvesenet

DEBATT: I utbedringen i Dirdal får de store kjøretøyene – som det er mange av i området 0 – null – meter eller millimeter klaring når de må passere hverandre.

Av: Øyvind Larsen, Ålgård

«Utbedring av veiers tverrprofil har til formål å gi alle trafikanter økte sikkerhetsmarginer blant annet ved at veien gjøres bredere, ved at det etableres veiskulder, ved å øke antall kjørefelt, ved å etablere forbikjøringsfelt, eller ved å etablere midtdelere med eller uten rekkverk eller ulike former for midt- og kantlinjeoppmerking.»

Dette er tekst-sitat fra Vegvesenets egne teoretiske underlag som er satt opp for å bygge gode og sikre norske veier.

For kort tid tilbake arrangerte Vegvesenet i samarbeid med Gjesdal kommune og samferdselsnemnda i Rogaland fylke et informasjonsmøte på samfunnshuset/idrettshuset på Gilja. I møtet var ingen av distriktets viktigste medier til stede.

Temaet var reparasjonen og forbedringen av veistubben og tunnelen i Dirdal, der man har besluttet å stenge fylkesvei 45 helt fra 22. mai til 22. august i år. Det skal benyttes delvis båt-persontransport mellom Dirdal og Oltesvik kombinert med buss for pendlere, og omkjøring via smal vei, trafikklys-regulert gjennom Gloppedalen og forbi Veen i Bjerkreim. Et resultat av stengningen blir nok kraftig økt trafikk til Sirdal via Tonstad, på en vei i dårlig forfatning med utslitt og hullet asfalt.

Denne saken er ikke en vanlig liten lokal veisak. Hunnedalsveien trafikkeres ukentlig av tusener på vei til og fra hundrevis av hytter i Hunnedalen og Sirdal.

Men – foreløpig har man av ulike årsaker gjort helt ferdig, til og med oppmontert fartsbegrensningsskilt som viser 70 km/t på veien fra Dirdal kai til minnesmerket fra 2. verdenskrig.

Lastebileiere og transportører har sett at denne ferdige veistubben har en total bredde på 7 meter, målt helt ut til betongvei-avslutning. Veien innenfor oppmålte hvite striper vil da bli 6,4 meter!

Vegvesenet argumenterer med at den smale veibredden er valgt på grunn av komplisert og kostbar 6 meter heving av veien forbi Dirdal kai. Imidlertid mener mange at en atskillig rimeligere løsning kunne og burde vært valgt, blant annet med omtrent gratis fyllmasse fra Ryfast, og med en dybde utfor Dirdal kai på bare cirka 25 meter. Ryfast sliter med uventet store masser etter tunnel-sprengningen.

Dette er samme bredde som fv. 45 fra Vaule bru, og som ble bygget for over et halvt århundre tilbake, mens lenger oppe i Hunnedalen, der veien er utbedret de siste årene og der Sirdals-farere har vært fornøyd med flott vei, er veien minst 8 meter bred.

To moderne lastebiler har en bredde målt over kostbare speil til noen tusen kroner på 3,5 meter. I utbedringen i Dirdal får altså disse store kjøretøyene – som det er mange av i området 0 – null – meter eller millimeter klaring når de må passere hverandre.

Ved spørsmål fra salen i det nevnte info-møtet, kunne verken Vegvesenet, fylkesansvarlige eller rådmann/ordfører i Gjesdal kommune svare på hvorfor utbedring med så smal vei er igangsatt uten klar informasjon på forhånd. Både kommune og fylket bekreftet at de ikke hadde bestilt veiutbedring til smalere vei enn i resten av fv. 45 opp gjennom Hunnedalen.

Dette er en graverende sak og en grov tabbe av Statens vegvesen som heller ingen i verken fylket eller Gjesdal kommune har reagert på.

Det er ingen tvil om at planer må omgående forandres, og at denne alvorlige tabben må «repareres»!

Det er gjort kjent at ledelsen i Gjesdal kommune vil ta saken opp med Statens vegvesen for å få forandret til større veibredde. Mye tyder imidlertid at noen forsøker neddyssing av tabben, og mediene deltar visst også i dette.