Utviklingen av Fargegata fra de første husene ble malt, til bilene forvant i 2009 og fram til i dag. Utviklingen har vært enorm, skriver Høyres Kristen Høyer Mathiassen. Her fra innspillingen av «Mitt lille land»-prosjektet til TV 2. Foto: Kjetil Grøtte

Grep for gode byrom

KRONIKK: Bilene ruller igjen over brosteinen på «skyggesiden» av Øvre Holmegate i Stavanger.

Av Kristen Høyer Mathiassen (Høyre)

Dette gatestykket som strekker seg fra rundkjøringen ved Skagen/Skansen og opp til Kirkegata, har som et prøveprosjekt vært stengt for biler i årets sommermåneder. Initiativet kom fra ildsjeler i gaten som selv ønsker seg en permanent bilfri trasé utenfor lokalene. 

Stavanger Høyre ønsker seg en by som er levende hele uka, ikke en som kun yrer av liv sene fredag- og lørdagskvelder. Vi har et sterkt fokus på å tilrettelegge for mer boliger og arbeidsplasser i sentrumskjernen, og da er gode, urbane møteplasser viktige. Levende byer kjennetegnes av at de har et variert utvalg av områder, plasser og gater som tilbyr forskjellige opplevelser og inntrykk.

Stavanger sentrum AS jobber helt bevisst med dette, og er gjennom det statsstøttede forskningsprosjektet City Impact District (CID), i gang med å dele Stavanger sentrum inn i ulike distrikt, hvert med sin egenart.

Når sola skinner og Stavangers befolkning stormer til stripa langs Vågen, er det bra at byen også kan tilby innbyggere og tilreisende områder med en annerledes atmosfære, puls og stil. Rendyrkede konsepter på for eksempel Holmen, Gamle Stavanger, Pedersgata og i østre bydel, bidrar til at flere mennesker får lyst til å oppholde seg i byen.

Mangfold og valgmulighet gir attraktivitet. Det legger også et ansvar over på politikerne om å finne de riktige grepene for de ulike områdene. Kriteriene for suksess er ikke de samme overalt, og politikerne har et overordnet ansvar for at utviklingen av gateløp og områder, blir til det beste for byens befolkning. Per i dag finnes det ingen juridiske muligheter til å binde gårdeiere til å følge et bestemt konsept. Derfor er det utrolig viktig å ikke legge unødvendige hindre i veien i de tilfellene der gårdeierne drar i samme retning.

Det er helt vanvittig å se hva som har skjedd i den delen av Øvre Holmegate som i dag kalles Fargegata. Fra de første husene ble malt, til bilene forvant i 2009 og frem til i dag. Utviklingen har vært enorm. Det viser hva som kan skje når det politisk legges til rette for at huseierne og leietakerne kan ta hånd om den videre utviklingen av sine egne områder.

Nå er tiden kommet for å ta det ett skritt videre. På skyggesiden fikk de omkringliggende butikkene og serveringsstedene lov til å utfolde seg på en sommerstengt gate. Utemøbler, gjerder og beplanting har preget fasadene. Alt for å lage mer liv i området og knytte fargegata med Vågen. Å gjøre gaten permanent stengt for trafikk, virker å være det riktige grepet.

En stenging vil selvfølgelig kreve en gjennomgang av retningslinjene for hva man kan bruke av utemøbler i gateløpet, og ikke minst hvordan de forskjellige uteområdene skal/kan inngjerdes. Det er mange hensyn å ta, med tanke på estetikk, skjenkebegrensning og sikkerhet.

Høyre ønsker å gi disse næringsdrivende forutsigbare rammevilkår for å kunne utvikle skyggesiden. Erfaringer fra i sommer viser et høyere aktivitetsnivå og økt omsetning. Det er også blitt opprettholdt en større folkestrøm i gaten selv etter at biltrafikken kom tilbake. Antakelig har sommerens aktiviteter etablert en ny trasé fra Torget til Holmen, som går langs Vågen heller enn inn Kirkegata. Folk går der andre folk går, og velger helst de traseene som til enhver tid oppleves som hovedruta. Økt folkestrøm gir også muligheter til å utnytte eksisterende byrom bedre. Plassen mellom Victoria Hotel og nye Harry Pepper kan for eksempel anvendes på en helt annen måte, og bli en ny samlingsplass.

I noen områder er bilfrie gater det riktige grepet for å skape et ønsket byrom. Vi må derimot ikke glemme at for å fylle sentrum med folk må det være mulig å reise inn til byen. Da kan vi ikke stenge alle mulige gater. Det må fortsatt være slik at folk kan kjøre sin egen bil til sentrum og finne parkeringsplass. Stavanger sentrum har den beste kollektivdekningen av alle områder i regionen, men samtidig skal vi ønske privatbilismen hjertelig velkommen! Da må det finnes et godt og gjennomgående nettverk av bilveier i sentrum. Det må også finnes parkeringsmuligheter, både for lengre opphold og i tilknytning til enkeltbutikker.

Høyre ser frem til å få gjort en grundig evaluering av sommerstengingen, og vil jobbe med næringslivet i Øvre Holmegate for at de skal kunne utvikle gaten i tråd med egne ambisjoner, og til det beste for byens innbyggere og turister.