ILLUSTRASJONSFOTO: THOMAS BRUN/NTB SCANPIX

Gratis åpne barnehager i Stavanger

Stavanger kommune tilbyr gratis åpne barnehager ut barnehageåret, det vil si ut juni 2019.

Hensikten er å få flere flerspråklige familier og familier med vedvarende lav inntekt til å bruke barnehagene, melder Stavanger kommune på sine nettsider.

Åpne barnehager er et tilbud til familier med barn under seks år.

I motsetning til en ordinær barnehage skal foreldrene oppholde seg sammen med barna i en åpen barnehage. Stavanger kommune har åtte åpne barnehager.

Bidrar til venner og nettverk

– Åpne barnehager bidrar til at barna oppnår samhørighet med andre barn, at foreldrene blir kjent med andre og får nettverk og venner. Barnehagene bidrar til å styrke foreldrenes evner til å fremme barnas utvikling, sier barnehagesjef Monica Buvig Stenseth i Stavanger kommune.

Bakgrunnen for tilbudet om gratis opphold i åpne barnehager i Stavanger er at kommunen har søkt om og fått tilskudd til dette prosjektet.

Tiltaket skal få barn som i liten grad benytter barnehagetilbudet til å få komme i barnehage. Målet er å få flere barn som ellers ikke ville gått, men som vil ha stort utbytte av det, til å benytte både åpne og ordinære barnehager.

Trenger ingen plass – bare å møte opp

Det er ikke nødvendig å søke om plass i åpen barnehage, opplyser kommunen.

Det er bare å møte opp i barnehagens åpningstid.

Av hensyn til brannsikkerhet og den statlige tilskuddsordningen må alle som kommer innom registrere seg.