Gransking av Mattilsynet kan koste 1,1 millioner kroner

Landbruks- og matdepartementet har utlyst en ekstern gransking av Mattilsynet etter skandalerapporten om en minkfarm i Rogaland.

19. juni ba Stortinget regjeringen om å iverksette en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet innenfor både grønn og blå sektor. Nå er oppdraget utlyst av Landsbruks- og matdepartementet – med en øvre kostnadsramme på 1,1 millioner kroner, uten moms.

– Granskingen skal oppsummeres i en rapport, som skal beskrive forvaltningskvaliteten i Mattilsynets tilsynsvirksomhet for de undersøkte områdene, gi en risikovurdering av denne, utdype funnene, og identifisere forbedringspunkter. Granskningsrapporten vil bli et viktig dokument både for Mattilsynets videre arbeid med å styrke kvaliteten på forvaltningspraksis, og for Landbruks- og matdepartementets videre styring av Mattilsynet, skriver departementet på sine nettsider.

De oppgir at fristen for å levere inn tilbud er satt til 26. august, mens selve granskningsrapporten skal leveres innen 10. desember.

Rapporten fra juni i fjor inneholdt feilaktige opplysninger om pelsdyrfarmen til Per Olav Lauvås, og Mattilsynets direktør Harald Gjein trakk seg i kjølvannet av saken.

Mattilsynets interne gransking viser at det ble gjort feil, men pelsdyrbonden sier til Nationen at han mener rapporten er full av feil, og at han derfor venter på den eksterne granskingen.

Politiet har også satt i gang etterforskning av Mattilsynet i Region sør og vest.

(©NTB)