– Markedet for boliger fra 10 millioner og oppover lever på mange måter sitt eget liv, i stor grad isolert fra resten av boligmarkedet, sier megler Tor Øyvind Grov, som mener det aldri har vært solgt flere boliger for 10 millioner eller mer enn de siste 12 måneder.

Godt salg i det øverste prissjiktet

I det øverste sjiktet av boligmarkedet i Stavanger omsettes fortsatt boliger som normalt, til tross for den generelle nedgangen.

28 boliger med en pris på over 10 millioner kroner er blitt omsatt i Stavanger i løpet av de siste 12 måneder, viser statistikk fra Eiendomsverdi.

Legger en til at 16 nye boliger er registrert solgt til over ti millioner i prosjektet Holmegenes og eventuelle salg i andre nyprosjekter ligger totalen for solgte boliger over 10 millioner rundt 40–50 boliger.

– Aldri vært flere salg
Megler Tor Øyvind Grov i Eiendomsmegler 1 mener det aldri har vært solgt flere boliger i det høyeste prissegmentet i Stavanger enn det siste året.

– Markedet for boliger fra 10 millioner og oppover lever på noen måter sitt eget liv, i stor grad isolert fra resten av markedet. Selv her i Stavanger, der vi er inne i tøff tid i eiendomsmarkedet, sier Grov til RA.

Det såkalte Bjelland-huset i Orknøygata på Eiganes som ble solgt for 30 millioner, og en murvilla i Bjørnøygata, også på Eiganes, som ble solgt for samme pris, er de dyreste husene som er omsatt det siste drøye året.

– Det er ikke nødvendigvis dem som kjøper i de høyeste prisklassene som er hardest rammet av den økonomiske nedgangen. Det er fremdeles kjøpere til de dyre objektene, spesielt i områder med høy konsentrasjon av dyre boliger, sier Grov, og fortsetter:

– Det vi ser er at i områder der det er ett eller to hus i denne prisklassen, mens resten ligger i en lavere prisklasse så er det vanskeligere å finne kjøpere når det generelle markedet bremser. Men ser en på de boligene som ligger ute for salg nå, så er de fleste av disse plassert i områder omgitt av andre eiendommer i samme sjiktet, sier Grov.

Madla, Eiganes, Stokka

Det ligger for tiden 11 boliger, som ikke er nye prosjekter, ute for salg i Stavanger til en prisantydning på over 10 millioner.

Tor Øyvind Grov har salgsoppdraget for den dyreste. Eneboligen i Ragnhilds gate 100 på Madla har ligget for salg i rundt to uker til en prisantydning på 25 millioner.

– Til boliger verdt 25–30 millioner finnes det et knippe mennesker som kan kjøpe. Denne kundegruppen påvirkes i mindre grad av konjunktursvingningene. Er det rette boligen for dem, så kjøper de. I dette segmentet har ofte selgeren også et annet perspektiv på omsetningstid, sier Grov.

– Merker nedgangen

De neste to på listen er en enebolig i Bjørnøygata på Eiganes til 15,5 millioner og en enebolig på Stokka til 14,5 millioner. Det er Estate Huus Eiendomsmegling som står for salget av begge.

Arbeidende styreleder, Anne Grethe N. Huus, som i gårsdagens RA uttrykte stor bekymring for utviklingen i eiendomsmarkedet i Stavanger, mener at nedgangen også merkes i toppsjiktet, om enn ikke på samme måte som i andre segment.

– Slik jeg opplever det merkes nedgangen i markedet godt, også blant de dyreste eiendommene, selv om det kanskje ikke gir samme utslag. Men ledere og høytlønnede blir også rammet og påvirket av utviklingen i samfunnet, og jeg tror vi kommer til å se det tydeligere i tiden framover, sier Huus til RA.

– Bra salg for Holmegenes

I prosjektet Holmegenes er 31 nye boliger solgt så langt. 16 av disse med en prislapp på over ti millioner.

Megler Olav Kristensen i Eiendomsmegler 1 melder om stor interesse for boligene i prosjektet på Eiganes. Totalt er 31 boliger solgt, og 16 av disse er solgt for over 10 millioner kroner.

– Vi selger en del dyre eiendommer om dagen. Det siste salget i dette prosjektet ble nylig gjennomført, da var det en bolig til 14,5 millioner som ble solgt, sier Kristensen til RA.

Han opplever ikke at det er noen bråstopp i denne enden av markedet.

– Salget har vært som forventet tatt i betraktning prisklassen de fleste av boligene ligger i. Vi selger jevnt og trutt, sier Kristensen, og legger til at det fortsatt er 14 boliger som fremdeles ikke er solgt.