Sparebank 1 SR-bank. Foto: Tore Bruland

Godt resultat for SR-Bank

God drift, reduserte tap og økte finansinntekter, melder Sparebank1 SR-Bank om eget halvårsresultat.

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 1.422 millioner kroner i første halvår 2018, mot 1.160 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatet preges av god drift, økt aktivitet i bedriftsmarkedet, lavere tap og et betydelig bidrag fra bankens finansielle investeringer, opplyser konsernet i en pressemelding onsdag.

Mange nye bedriftskunder

– Konsernets resultat er godt både for kvartalet isolert sett og samlet for første halvår. Vi er offensive i markedet, og får stadig flere nye kunder. Det er spesielt innenfor bedriftsmarkedet og da inn mot SMB-segmentet, at vi i år har styrket vår posisjon betydelig med over 1200 nye bedriftskunder. Flere av de nye kundene får vi som følge av satsingen vår i Oslo-området, som er et nytt marked for oss, sier administrerende direktør Arne Austreid.

Administrerende direktør, Arne Austreid, i Sparebank1 SR-Bank.
Administrerende direktør Arne Austreid

For 2. kvartal isolert ble resultatet før skatt på 754 millioner kroner mot 648 millioner kroner i fjor, tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 12,3 prosent sammenlignet med 11 prosent i andre kvartal 2017.

Driftskostnadene for konsernet ble 1.111 millioner kroner, en økning på 44 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

Nedskrivinger

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån med 173 millioner kroner i første halvår 2018 mot 299 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Det er fortsatt noen offshore relaterte virksomheter som står overfor et utfordrende marked. Jeg forventer at nedskrivinger ut året vil være på omtrent samme nivå som i første halvår, avslutter Arne Austreid.

Nøkkeltall for første halvår 2018 (1. halvår 2017 i parentes)

• Resultat før skatt: 1.422 mill kroner (1.160 mill kroner)
• Resultat etter skatt: 1.135 mill kroner (917 mill kroner)
 Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,4 % (9,9 %)
• Resultat pr aksje: 4,44 kroner (3,59 kroner)
• Netto renteinntekter: 1.642 mill kroner (1.523 mill kroner)
• Netto provisjons- og andre inntekter: 738 mill kroner (771 mill kroner)
• Netto inntekter fra finansielle investeringer: 326 mill kroner (232 mill kroner)
 Driftskostnader: 1.111 mill kroner (1.067 mill kroner)
• Nedskrivning på utlån: 173 mill kroner (299 mill kroner)
• Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 5,0 % (0,5 %)
• Innskuddsvekst siste 12 måneder: 6,1 % (11,3 %)
• Ren kjernekapitaldekning: 14,8 % (14,7 %)
• Kjernekapitaldekning: 15,7 % (15,7 %)