Truls Nordahl, fylkesdirektør i Nav Rogaland. Foto: Roy Storvik

– Gledelig at flere får jobb igjen

Arbeidsledigheten i Rogaland fortsetter nedover i juni, viser ferske tall fra Nav.

Nedgangen i den sesongjusterte arbeidsledigheten fortsetter for Rogalands del, og ved utgangen av juni er den registrerte bruttoarbeidsledigheten på 3,3 prosent. Ved utgangen av mai var arbeidsledigheten på 3,5 prosent.

– Det er svært gledelig at arbeidsmarkedet er i bedring og at stadig flere rogalendinger finner seg nytt arbeid, sier Truls Nordahl, direktør i Nav Rogaland. 

LES OGSÅ: Nav-topp spår 3,5 prosent arbeidsledighet i Rogaland

Små marginer i flere bransjer

Lederen for Nav Rogaland ser likevel noen gryende grunner til bekymring i de ferske tallene. Signaler fra arbeidsmarkedet i regionen gir grobunn for uro.

– Samtidig som arbeidsledigheten går ned, får Nav Rogaland tilbakemeldinger om at det i flere bransjer er små marginer og en relativt høy bruk av midlertidige ansettelser. Dette tilsier at det fremdeles er behov for omstillinger i næringslivet i regionen, sier Nordahl.

LES OGSÅ: – Det er ingen grunn til uro for 2018

6593 helt uten arbeid

Ved utgangen av juni var 6593 personer helt uten arbeid i Rogaland.

Sammenlignet med samme måned i 2017 er dette en nedgang på 31 prosent. Da var 11.288 helt uten arbeid, noe som utgjorde 4,3 prosent av arbeidsstyrken.
1768 arbeidssøkere deltok i et arbeidsretta tiltak i Rogaland juni.

Summen av helt arbeidsledige og personer i arbeidsretta tiltak gir en bruttoarbeidsledighet på 8361 personer, tilsvarende 3,3 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av juni, som er ned 0,2 prosentpoeng fra mai.

LES OGSÅ: – 1800 ansatte i manko i Rogaland

Ansatte i Nav reagerer på at kaoset i etaten ikke får konsekvenser. FOTO: NTB SCANPIX

Variasjoner mellom kommunene

Bruttoarbeidsledigheten er lavere enn 4,0 prosent i alle kommuner i Rogaland i juni. Størst er den i Stavanger, Sandnes og Sola med 3,8 prosent.

I Egersund er delen 3,6 prosent, mens det er 3,5 prosent bruttoarbeidsledighet i Haugesund og 2,7 prosent i Karmøy.

Lavest er arbeidsledigheten i Suldal (0,7 prosent), Bjerkreim (1,5 prosent) og Lund (1,5 prosent).

LES OGSÅ: 3275 færre helt uten jobb