Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Glatt i noen bydeler – kommunen strør

Stavanger kommune har strøenheter i hver bydel.

Regnet ble til is, og i flere steder i Stavanger får kommunen meldinger om glatte gater.

–  Vi har vært ute og strødd både mandag kveld og morgentimene tirsdag. Det er god gang på arbeidet fra vår side, sier Jone Halvorsen, seksjonsleder for park, vei og anlegg i Stavanger kommune.

Halvorsen sier det er glatt i noen bydeler, mens andre har det mindre glatt.

– Hvor det er glattest varierer. Vi har 500 gater, og jobber med en enhet i hver bydel. Vi strør preventivt, sier Halvorsen.

Kommunen har også en enhet som rykker ut til enkeltsteder hvor det meldes om spesielt glatt.

Slik prioriterer kommunen:

Prioritet 1, som vi tar uansett tid på døgnet:

* Kommunale gater hvor det går kollektivtrafikk.
* De viktigste gang- og sykkelveiene, hovedsakelig hovedsykkelrutene og de som går langs fylkesveiene.
* De viktigste bratte bakkene. For eksempel der det går rutebusser.
* Stavanger sentrum: Gågater, trapper og torg.
* Gangveiene gjennom Kannikparken og Byparken.

Prioritet 2, som vi i hovedsak tar på dagtid mandag til fredag:

* De viktigste samleveiene i boligstrøk. Veiens funksjon, trafikkmengde, adkomst til syke- og aldershjem, barnehager og lignende avgjør hvor viktig den er. 
* Øvrige gang- og sykkelveier.
* Øvrige trapper.
* Fortau langs offentlige eiendommer.
* Prioritet 3, dagtid mandag til fredag, etter at prioritet 2 er ferdig:

* Øvrige boliggater, så langt vi rekker.
* Henvendelser om glatte veier og fortau som er meldt inn på VOF eller til Innbyggerservice.