Stavanger kommune gjentar kartleggingen av kommunens ungdommer. Illustrasjonsfoto

Gjentar stor ungdomsundersøkelse

Stavanger kommune skal igjen kartlegge hvordan ungdommene har det.

Fra 22. februar til 18. mars gjennomføres ungdomsundersøkelsen «Hør på meg» i Stavanger kommune. Undersøkelsen skal kartlegge hvordan norsk ungdom har det. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har det faglige ansvaret for undersøkelsen, sammen med Kompetansesenter rus – region vest Stavanger (KoRus).

Stavanger kommune står for den praktiske gjennomføringen. Kommunen skriver på sine nettsider at alle elever i ungdomsskolen og første klasse på videregående skole inviteres til å delta. Undersøkelsen skal besvares elektronisk i skoletiden ved at elevene logger seg inn via en nettside.

Undersøkelsen har seks temaområder: foreldre og venner, skole og framtid, fritid, helse og trivsel, tobakk og rus og risikoatferd og vold.

Ungdomsundersøkelsen gjennomføres hvert tredje år, sist gang i 2013. Den viste som tidligere undersøkelser en positiv utvikling i unges levekår. De fleste meldte at de var fornøyde med livet sitt, har et godt forhold til sine foreldre og venner de trives sammen med.

Bruk av rusmidler og tobakk er mindre utbredt i denne aldersgruppen enn før. Samtidig avdekket undersøkelsen i 2013 at flere jenter rapporterte om negativt selvbilde og kroppsbilde. I 2010 hadde sju prosent av jentene negativt selvbilde, mens andelen steg til 12 i 2013. Negativt kroppsbilde steg fra 12 prosent i 2010 til 17 prosent i 2013.

Hele 44 prosent av jentene og 25 prosent av guttene oppga at de den siste uken var «ganske eller mye plaget av å føle at alt er et slit».