Prosjektet E39 Rogfast innebærer kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med undersjøisk tunnel.

– Dette er en av Vegvesenets største kontrakter noen gang, og en meget krevende oppgave å løse. Anslått verdi er i størrelsesorden 3 til 3,5 milliarder kroner, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet i en pressemelding.

Vegdirektøren hadde i forrige uke et møte med bransjeorganisasjonene om markedskapasitet og den valgte kontraktsstrategien for Rogfast.

Konklusjonen er at man holder fast ved den valgte strategien når det gjelder Kvitsøy-entreprisen.

Ytterligere to store tunnelkontrakter og elektroentreprisen skal ut i markedet. Tunnelkontraktene har en anslått verdi på hver 2 til 2,5 milliarder kroner.

– Vi skal gjøre en vurdering av kontraktstype for disse kontraktene før de går ut i markedet, sier Sandvin.

Totalt er Rogfast kostnadsberegnet til nesten 17 milliarder kroner.

LES OGSÅ: Hele verden kjemper om Rogfast-kontrakter

Utsatt

Gigantprosjektet sto en stund i fare for å stoppe opp på grunn av usikkerhet rundt kapasiteten i markedet og fare for høy pris. Kvitsøy-entreprisen var opprinnelig planlagt utlyst 1. mai.

På en konferanse 27. august ba Vegvesenet entreprenørbedriftene om innspill.

– Vår samlede vurdering er at både organisering og markedssituasjonen tilsier at Kvitsøy-kontrakten går ut som en utførselsentreprise. Bransjen ligger i startgropa for å konkurrere om kontrakten. Alle er ivrige etter å komme i gang, sier Sandvin.

Har startet

Arbeidet med tilførselstunneler i Arsvågen på Bokn og Mekjarvik i Randaberg er allerede i gang.

– Tunnelen i Mekjarvik skal være ferdig til jul, mens den i Arsvågen blir ferdig sommeren 2019. Så går vi i gang på Kvitsøy rett over sommeren, sier prosjektleder Tor Geir Espedal til Aftenbladet.

Regjeringen la fram forslag om utbygging og finansiering av prosjektet E39 Rogfast i Randaberg, Kvitsøy og Bokn kommuner i Rogaland for Stortinget 5. april 2017. Stortinget vedtok prosjektet 23. mai 2017.

– Dette vil bidra til å knytte næringsliv og befolkning tettere sammen på Vestlandet, og er det første ferjeavløsningsprosjektet i vår ambisjon om en ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om gigantprosjektet.