Generasjon grønn

LEDER: For 30 år siden fislet miljøbølgen ut med 10,1 prosent til SV i stortingsvalget i 1989. Mye tyder på at grønnfargen i 2019 er mer holdbar, skriver Bjørn G. Sæbø.

Ved siden av medienes og partienes meningsmålinger gir skolevalgene pekepinn på valgvindens retning. Hvis valgene de videregående skolene nylig har avholdt sier noe om mandagens valgresultat, ligger det an til grønn- og til dels rødfarging av kommunestyrer og fylkesting.

Landsoversikten gir Miljøpartiet De Grønne og Venstre henholdsvis 10,8 og 10,2 prosent, med SV halsende bak på 9,9 og Rødt på 4,9 prosent. Et styringsparti som Ap får 26,6 av elevenes stemmer og dermed bedre respons enn i nasjonale målinger, mens Høyre med 12,9 og Frp med 8,2 prosent straffes hardere i skolevalgene enn hva tilfellet er i meningsmålingene.

For Rogaland er Venstres byks opp til 14,1 prosent i fylkesmålingen det mest oppsiktsvekkende. MDG, SV og Rødt ligger ikke uventet litt bak i det blå Rogaland, mens Ap er noen knepp bak landsresultatet og H og Frp på 16 og 8,8 prosent i fylkesoppslutning.

Selv om skolevalg ofte preges av ungdomspolitikernes scenetekke, viser tallene grønn vekst. Spørsmålet er om veksten kommer i form av en forbigående bølge, eller om vi snakker om en varig endring av politikken – slik MDGs forbilde Die Grünen fikk til i Tyskland på 80-tallet.

Endringene kan være varige. Miljøpartiene har en base i form av sterke miljøorganisasjoner, en miljøbevisst opinion der klimafornekterne er en parodisk utgruppe – som toppet av et voldsomt ungdomsengasjement. Miljøpartiene framstår også annerledes.

MDG i Oslo har for eksempel fire års styringserfaring, og selv om noen hevder det motsatte framstår hovedstaden som fotgjenger- og syklistvennlig. I tillegg minner miljøpolitikerne mer om andre politikere enn hippier fra 70-tallet. De har lært å bruke politikkens verktøy, unngår kun å snakke om én sak og er i ferd med å få miljø fra en sak for spesielt interesserte til hovedsaken.

For 30 år siden fislet miljøbølgen ut med 10,1 prosent til SV i stortingsvalget i 1989. Mye tyder på at grønnfargen i 2019 er mer holdbar.