Oljedirektør Bente Nyland. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Gassboom på norsk sokkel

Rekordstor gassproduksjon er årsak til at produksjonen på norsk sokkel økte i fjor, tross nedgang i oljevolumet. Oljedirektoratet spår fortsatt økning i sju år.

Den samlede produksjonen av petroleum på norsk sokkel økte i 2017 for fjerde år på rad. Den spådde nedgangen i oljeproduksjonen fortsetter og vil vedvare, men gassen veier opp. I 2017 ble det solgt 124,2 milliarder standard kubikkmeter gass, det er ny norsk rekord i salg av gass.

Oljedirektør Bente Nyland var svært munter da hun tirsdag formiddag la fram resultatene.

– Mange har de siste år spådd næringen nord og ned, men faktum er at det har vært – og vil være – lønnsom produksjon i Norge i mange år, sier Nyland til NTB.

Olje ut – gass inn

Gassoptimismen er nå så høy at det antydes at totalproduksjonen kan nå rekordnivået fra 2004. Forskjellen er at gass den gang utgjorde det meste av produksjonen, mens produksjonen i 2023 vil være om lag 50/50 olje og gass.

– Denne utviklingen er planlagt. Vi har holdt gassproduksjonen tilbake, vi venter med gassen til oljen i et felt er tatt ut først. Vi har store felt som Ormen Lange og Troll nå som øker gassproduksjonen, og når oljen er nedadgående, vil det tas ut mer gass på for eksempel Oseberg også, sier Nyland.

Etterspørsel

Gassproduksjon har i tidligere år vært holdt noe tilbake ved lave priser. Selv om gassprisene har vært vanskelig å forutsi, regner eksperter nå med at de vil holde seg på et godt nivå.

– Det at for eksempel et så stort marked som Kina nå legger om fra kull til gass, får helt klart ringvirkninger. Det man ser i alle land, er at vridningen over mot naturgass også går raskere enn forventet. Prisene blir nok aldri så høye som vi håpet før skifergass og olje ble funnet i USA. Men med dagens lave kostnadsnivå for produksjon er det fremdeles gode utsikter, sier investeringsdirektør Stig Myrseth i Dovre Forvaltning.

Bekymring

Ved årsskiftet var det 85 produserende felt på norsk sokkel. Fem av disse ble satt i produksjon i 2017. I tillegg ble det levert planer for utbygging og drift (PUD) for ti nye prosjekt, mens ni er under utbygging. Etter noen år med nedtur ser det ut til at det er klart for videre opptur, med en mer robust næring.

– Prosjektene som vedtas i dag, har generelt god lønnsomhet og kan tåle en oljepris helt ned mot 30‐40 dollar per fat, sier Nyland.

Hennes største bekymring nå er at det ikke letes og investeres nok.

– Hvis man ønsker en langsiktig høy produksjon på sokkelen, er vi avhengig av de ressursene vi ikke har funnet. Dette er i stor grad i områder som krever store politiske prosesser for å åpnes opp. Samtidig har vi også gjort små funn, der det blir stadig mer krevende å gjøre selvstendige utbygginger, fordi det krever en annen type leverandørindustri og avgjørelser som må tas, sier Nyland.

I 2018 venter Oljedirektoratet at investeringene vil ligge rundt 122 milliarder kroner, om lag på samme nivå som i fjor. I 2019 ventes investeringene å stige til i underkant av 140 milliarder kroner.