Går sammen for raskere bosetting

Utlendingsdirektoratet (UDI), Husbanken og Kommunenes Sentralforbund (KS) går sammen om en aksjon for å bosette enslige flyktninger raskere. F...

Utlendingsdirektoratet (UDI), Husbanken og Kommunenes Sentralforbund (KS) går sammen om en aksjon for å bosette enslige flyktninger raskere.

Flere enn 900 enslige flyktninger som har fått beskyttelse i Norge, er fortsatt i mottak og venter på at en kommune vil bosette dem. Mange kommuner velger å bosette større familier, og mange enslige må vente i mer enn ett år i mottak etter at de har fått oppholdstillatelse.

KS, UDI og Husbanken, henvender seg nå direkte til kommuneledelsen i mange kommuner. Noen kommuner blir bedt om å bosette flere flyktninger enn de har vedtatt. Andre blir bedt om å bosette flyktninger nå, framfor å vente til neste år.

Sammen med Husbanken og UDI vil KS arbeide for å få til raskere bosetting av de enslige flyktningene. Målet er å bosette over 900 i kommunene innen 15. november.

En del flyktninger har fått en kommune de skal bo i. Likevel bor de fortsatt på mottak, fordi kommunen ikke har funnet egnet bolig. Det å finne fram til ledige boliger, tilrettelegge for samboerkollektiv og informere om støtteordninger fra Husbanken, er blant oppgavene i aksjonen. (ANB)