Fylkestinget vedtok tirsdag trolleybusser på bussveien. Illustrasjon: Trivector Traffic

Fylket sa ja til trolleybusser

Fylkestinget vedtok i dag at det skal gå elektriske trolleybusser på bussveien.

Saken om framtidig bussteknologi er allerede grundig debattert både i samferdselsutvalget og i fylkesutvalget. I dag kom den endelige avgjørelsen. Fylkestinget vil ha trolleybusser i drift på bussveien på Nord-Jæren.

Både Frp og SV stemte mot innstillingen. Frp ønsker å gå for en løsning med diesel-/hybridbusser, i påvente av ny teknologi som gjør at batteribusser er et fullverdig alternativ.

SVs representant, Klara Tveit, har tidligere i saksbehandlingen stemt for trolleybusser, men snudde i dagens fylkesting. Hun la fram et alternativt forslag om å igjen jobbe for å få på plass en bybane.

Trolleybussløsningen vil koste rundt 1 milliard kroner. En stor del av kostnaden er knyttet til infrastrukturen; det må settes opp kjøreledninger langs hele bussveien.