Annelin Tangen (Ap) og resten av regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune stemte torsdag forrige uke for å fjerne punktet i reglementet som innebærer at et idrettsarrangement kun kan motta fylkeskommunal støtte tre ganger. FOTO: ROY STORVIK

Fylkeskommunen fjerner støtteregel

Annelin Tangen (Ap) og resten av fylkestinget stemte for at et idrettsarrangement kan få støtte mer enn tre ganger.

Av: Eigil Kloster Osmundsen

Torsdag forrige uke vedtok regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune å fjerne punktet i planen som utelukker støtte til et idrettsarrangement ved mer enn tre anledninger. Samtlige stemte for.

– For meg og for Ap er det viktig at en legger til rette og heller øker satsingen på den type idrettsarrangementer enn å utelukke dem. Denne typen arrangementer vil aldri kunne bli selvgående, sier Tangen. 

Ifølge henne er formålet med å fjerne den opprinnelige regelen at en ikke skal ekskludere gode idrettsarrangementer som det er ønskelig å avholde.

– Det er ingenting som tar vekk forutsigbarheten nå. Tour des Fjords har for eksempel blitt støttet tre ganger. Endringen betyr ikke at folk er sikret støtte, men at de har muligheten til det, sier Tangen.

Hun påpeker videre et ønske om å satse mer på denne typen arrangementer, og mener det betyr mye for å bygge videre innen turistnæringen.

– Skaper arbeidsplasser 

– Dette kan bidra til å skape store ringvirkninger i vår region, blant annet fordi det kan skape flere arbeidsplasser, sier Tangen videre. 

Hun tror likevel ikke det er realistisk at denne typen arrangementer klarer seg alene.

– Spleiselag nødvendig

– Vi må være så realistiske at det er en fin intensjon og målsetting, men for mange arrangementer er det et spleiselag for å klare og gjennomføre det som en ønsker, sier Tangen til RA. 

Sandnes-politikeren mener det er viktig og riktig at både kommunene og Rogaland fylkeskommune er med og drar lasset i fellesskap. Det er likevel ikke slik at fylkeskommunen skal bidra med midler til et arrangement dersom regionen ikke får noe igjen for det.

– Når private aktører er med som sponsorer gjør de det for at det skal ha noe for seg. Slik vil det også være for oss. Dette er en sentral faktor i vurderingen av støtte, sier Tangen.

– Fornøyd med endringen

Daglig leder i Tour des Fjords, Roy Hegreberg, hyller den nye endringen.

– Det åpner opp muligheter igjen. Vi fikk tilskudd av fylkeskommunen de tre første årene. Ved et arrangement av vår størrelse er det helt nødvendig med støtte, sier Hegreberg til RA.

Han synes imidlertid at vedtaket burde ha kommet tidligere, ettersom Tour des Fjords foreløpig ikke har fått noen form for økonomisk støtte fra fylkeskommunen i år.

– Stavanger kommune har vært vår største offentlige bidragsyter så langt. Nedslagsfeltet for det årlige arrangementet vårt er store deler av vestlandet, og vi satser derfor på mer regional støtte framover, sier Hegreberg.

– Nå er det neste års ritt som planlegges. Å få økonomien på plass er det viktigste, sier Hegreberg avslutningsvis.