Fylkesansatte ble ikke hørt – må betale 30 kroner for parkering

Fylkesansatte har protestert kraftig på forslaget om at parkeringsavgiften deres bør økes fra 19 kroner til 30 kroner dagen. Bare Frp stemte mot forslaget da det ble vedtatt i fylkesutvalget tirsdag.

I dag betaler de ansatte i Rogaland fylkeskommune 19 kroner dagen for å parkere bilen sin utenfor fylkeshuset som ligger sentralt plassert i Kannik. Fylkesrådmannen mener avgiften bør økes til 30 kroner. Tirsdag ble saken behandlet i fylkesutvalget, og ble vedtatt mot FrPs to stemmer. 

De ansatte i fylkeshuset har i forkant av behandlingen protestert kraftig mot forslaget, og mener saksframstillingen både er ubalansert og «ikke forsvarlig utredet» slik loven krever. De mener derfor at saken bør avvises, eventuelt utsettes for «å foreta en forsvarlig utredning», heter det i en uttalelse fra 11 ulike fagforbund. Saken ble først omtalt av RA forrige uke

Men tirsdag var det altså ingen bønn. Ragnvald Nilsen (H) fremmet dessuten et tilleggsforslag. Han ønsker å be om en sak om innføring av tilsvarende parkeringsløsning for alle fylkeskommunale bygg langs kollektivaksene. Dette ble vedtatt.

Unntak fra regelen

Også flere sider ved den gunstige ordningen skal nå endres på. I dag kan ansatte betale en månedspris på 350 kroner eller 4.200 kroner i året. I fylkesutvalget ble det bestemt at av dagsavgift innføres som eneste betalingsløsning for parkering.

Men det åpnes opp for unntak fra regelen. Fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap) fremmet et alternativ forslag til innstillingen, som ble vedtatt: Det skal åpnes for en ordning hvor ansatte med særlig lang pendlervei, eller med særlige behov fremdeles skal få mulighet til å kjøpe månedskort. 

Bør gå foran som et godt eksempel

Negativ medieomtale av parkeringsordningen var en medvirkende årsak til at fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og fylkesvaraordfører Marianne Chesak i sommer ba fylkesrådmannen om å fremme en sak om prisøkning på parkeringsplassene utenfor fylkeshuset.

– Når det diskuteres tiltak som kan motivere til redusert bilbruk, bør fylkeskommunen som regional utviklingsaktør gå foran som et godt eksempel. Det har noe med signaleffekten å gjøre, uttalte Trond Nerdal, fylkesrådmann i Rogaland fylkeskommune, da RA omtalte saken forrige uke. 

Han ønsker samtidig å legge bedre til rette for syklistene og har foreslått at sykkelparkeringen ved fylkeshuset utvides til en prislapp på 700.000 kroner. Også dette ble vedtatt tirsdag. 

Tillitsvalgt Wenche Myrland uttalte til RA forrige uke at hun og de øvrige fagforeningene mener at bedre sykkelparkering må på plass før eventuelle tiltak for å få enda flere til å sykle innføres.

– Skaper avstand mellom fattig og rik

Anita Egeli (FrP) er en av Frp'erne som tirsdag stemte mot prisøkningen for de fylkesansatte. Hun jobber selv i fylkeshuset, og sier at de er mot forslaget av flere årsaker.
 
– Etter at de nye bomringene ble innført 1. oktober er det veldig mye mindre biler på parkeringsplassen. Det forteller meg at folk har valgt buss, gange og sykkel. De gjenstående er de som ikke har muligheten til å ta kollektivtransport, eller som har lang reisevei som gjør at de ikke kan gå eller sykle. Vi kan ikke straffe folk for det, sier hun, som mener at virkemidlene for å droppe bilen kommer i feil retning. 
 
– Først pisker vi, så lager vi et tilbud. Men det burde være motsatt. Avgiften straffer dessuten ikke direktøren, som har lønn nok til selv å betale, men de som er lavest på lønnsstigen. Du skaper derfor en avstand mellom fattig og rik ved å øke prisen. 
 
– 30 kroner er fortsatt en rimelig dagspris for parkering sentralt i Stavanger?
 
– Dette handler om prinsipper. Folk er blitt pålagt en rushtidsavgift på 44 kroner som de først må betale, så kommer 30 kroner i tillegg, og det er før kilometerpris og bensin, sier Egeli.

Dette blir andre gang Rogaland fylkeskommune øker parkeringsavgiften i løpet av tre år.