Annonse
Forutsigbarhet for oljenæringen må være utgangspunktet når Ap skal vurdere bærekraften til skattesystemet, mener Terje Aasland i energi- og miljøkomiteen. Marianne Marthinsen, Aps finanspolitiske talsperson, mener risikoen staten skal ta under oljeleting bør diskuteres.

Full splid om oljesubsidier i Ap

Mens Aps Marianne Marthinsen vurderer å endre refusjonsordningen til oljeindustrien, er partikollega Terje Aasland krystallklar på at ordningen ligger fast.

Annonse
Rogalandsavis

Av: Marie de Rosa

– Det er ingenting nå som tyder på at vi skal ha en gjennomgang som ender med å endre ordningen, sier Aasland, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. 

Det var i en debatt i Arendal forrige uke at Aps finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, åpnet for å gjøre endringer i den såkalte leterefusjonsordningen til oljenæringen. 

– Det er på sin plass å ha en løpende diskusjon om hvor stor risiko staten faktisk skal ta i letefasen, sa Marthinsen da. 

I dag dekker staten 78 prosent av kostnadene til selskaper som leter etter olje uten å gå med overskudd gjennom denne ordningen. Ifølge Finansdepartementet brukte staten 70 milliarder på dette fra 2013 til 2016, skriver Aftenposten. 

LES OGSÅ: Klager oljeskatt-systemet inn for ESA

Vil utrede klimarisiko

Overfor Dagsavisen understreker Marthinsen at det ikke er aktuelt å gjøre noe med ordningen nå, men at det er behov for å gjøre en vurdering av Norges samlede klimarisiko, hvor refusjonsordningen inngår. 

– En ting er denne ordningen, men vi har også delvis eierskap i mange selskaper som driver med olje- og gassvirksomhet gjennom Statens pensjonsfond utland, vi har signert en klimaavtale og er del av EUs kvotesystem. Samlet sett kan det by på både utfordringer og muligheter for norsk økonomi. Det handler om å gå gjennom ulike scenarioer slik at vi kan ta en samlet vurdering av hvilken klimarisiko vi bør ta, sier Marthinsen. 

– Hvordan vil det slå ut for norsk oljeproduksjon å fjerne denne ordningen? 

– Det er noe en slik type utredning vil ta for seg. Det er ingen som er i posisjon nå til å si noe veldig bastant om den samlede klimarisikoen vår økonomi står overfor, sier Marthinsen. 

LES OGSÅ: Så mye vil det koste å stenge oljekranene

Forsvarer ordningen

Ifølge Aasland er ganske bastant når han sier at refusjonsordningen viktig for å sikre oljenæringen fortsatt gode rammevilkår. 

– Denne ordningen er en del av rammebetingelsene som ligger til grunn for norsk sokkel, hvor vi er tydelige på at det skal være forutsigbarhet. Vi må ta det som utgangspunkt når vi skal vurdere bærekraften til skattesystemet og klimarisikoen. Jeg mener refusjonsordningen har gagnet norsk sokkel, og at den har vært og er viktig for norsk sokkel, sier Aasland. 

Han mener det ikke er i tråd med Aps program å fjerne eller gjøre store endringer i refusjonsordningen. 

– Dette er ikke noe som er blitt diskutert i partiet, men er noe vår finanspolitiske talsperson har gitt uttrykk for. Vi har ikke tatt stilling til hva vi skal gjøre på dette området, men er tydelige i partiprogrammet vårt at rammebetingelsene skal være langsiktige og forutsigbare. Jeg har sagt tydelig fra om at jeg mener det skal være stabilt og forutsigbart når det gjelder refusjonsordningen og aktiviteten på norsk sokkel, sier Aasland.

LES OGSÅ: Aktivister ble tauet vekk

– Marthinsen tenker høyt

Fellesforbundets leder Jørn Eggum tar signalene fra Marthinsen med knusende ro. Han velger i stedet å lytte til Aasland. 

– Dette er ikke vedtatt politikk i Ap. Jeg opplever at Marthinsen tenker høyt, og det må hun få gjøre. Jeg konstaterer at vi hadde fem konkrete utfordringer til partiene om petroleum forrige uke, og at Aasland på vegne av Ap kvitterte dem ut, sier Eggum. 

Heller ikke administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen lar seg bekymre. 

– Jeg hører at hun er tydelig på at hun ikke har et forslag om å endre den, og det er jeg tilfreds med. Det er helt i tråd med anbefalingene fra grønn skattekommisjon, sier Schjøtt-Pedersen, som avviser at refusjonsordningen fungerer som subsidier for oljenæringen. 

Dette viser at Ap er et klimaparti, mener AUF-leder Mani Hussaini. 

– Vi i AUF har lenge tatt til orde for at det er feil at vi subsidierer oljenæringen. Dette viser nok en gang at dette valget er et klimavalg mellom en Arbeiderparti-ledet regjering som skal kutte i klimagassutslippene, eller fire nye år med Frp og Høyre som øker klimagassutslippene og som har klimafornektere i regjering, skriver Hussaini i en e-post. 

LES OGSÅ: Økt kreftfare blant oljearbeidere

Annonse