Frode Myrhol (FNB), og Frps Kristoffer Sivertsen og Mats Danielsen advarer mot å stenge Consul Sigval Bergesens vei på permanent basis, slik forslag til reguleringsplan for området nå legger opp til. Planen er nå ute på offentlig høring. Foto: Thor Erik Waage

Frykter vedvarende veikaos

Et forslag om å stenge Consul Sigval Bergesens vei for trafikk permanent er nå ute på høring. – Konsekvensene er ikke godt nok utredet, mener Frp og FNB som frykter kaos og lange køer i Hillevåg.

Consul Sigval Bergesens vei går fra Paradis til Hillevåg, og er en såkalt avlastningsvei for hovedfartsåren fylkesvei 44.

18. april ble den midlertidig stengt for trafikk på grunn av byggearbeider i Paradis, noe som skapte store problemer i trafikken umiddelbart. Veien skal holdes stengt til 7. juli – i denne omgang.

Følgene er godt merkbare for dem som ferdes på Hillevågsveien om ettermiddagen, med svært tett trafikk og til dels stillestående køer.

Samtidig er et forslag om å stenge veien permanent nå ute til offentlig høring. Forslaget ble sendt på høring av kommunalstyret for byutvikling 30. mars.

– Et varslet kaos

Frp og Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB) stemte mot høringsforslaget.

De mener det ikke er godt nok utredet hvilke konsekvenser en stenging av avlastningsveien, som ved forrige trafikktelling hadde 5400 biler i døgnet, får for trafikken på fylkesvei 44.

– Svaret har vi nå fått. Det blir kaos, som vi advarte mot på forhånd. Trafikken i Hillevåg er vesentlig forverret, sier Frp-politiker Mats Danielsen, som sammen med Frode Myrhol i FNB ba om en utredning av konsekvenser av stengingen.

LES OGSÅ: Stenger veier for bomringen

– Store trafikale utfordringer

– Her har vi en situasjon der 5400 biler blir sluset opp på fylkesvei 44, der det allerede er store trafikale utfordringer i forbindelse med bussveien. Trafikken står og det blir ikke bedre. Rampen opp til Strømsbrua skal også fjernes her på sikt, slik at all trafikk ledes til fylkesveien. Det som er problematisk er at det ikke er lansert noen god plan for å løse disse utfordringene, og det gir grunn til bekymring, sier Myrhol til RA, og legger til at utbyggingen av Paradis med flere tusen boliger og arbeidsplasser også vil føre med seg en del ekstra biltrafikk.

– Vi mener konsekvensene må undersøkes bedre. Det må ses på løsninger som gjør det mulig å kjøre gjennom her, ellers er jeg redd dette vil bli et problemområde i uoverskuelig framtid. Vi ser også for oss lignende problemer de fleste steder hvor en må stenge veier for å sluse all trafikk gjennom den kommende bomringen, sier Myrhol.

Også Grethe Eriksen i Høyre uttrykte uro for trafikksituasjonen ved en stenging da saken var oppe i KBU og kom med ønsker om nye vurderinger av nødvendigheten av og konsekvenser ved en stenging av veien.

Flere henvendelser

Frps Kristoffer Sivertsen, som sitter i Hinna bydelsutvalg, varsler at også han kommer til å ta opp problemstillingen etter å ha fått flere henvendelser fra folk i bydelen som mener trafikksituasjonen er blitt kraftig forverret.

– Det bør være mulig å finne andre, alternative måter å løse dette på, sier Sivertsen til RA.

Planforslaget er nå på høring før det kommer tilbake til KBU for 2.-gangsbehandling.

– Da håper jeg de andre partiene har sett det som skjer her nå når veien er midlertidig stengt, og tar til fornuft slik at vi kan finne en løsning som fungerer uten å stenge for godt, sier Mats Danielsen (Frp) til RA.