Leif Arne Moi Nilsen (Frp), bydelsleder i Eiganes og Våland bydelsutvalg, mener det røde sykkelfeltet i Møllegata skaper forvirring rundt hvilke trafikkregler som gjelder. – Møllegata er blitt sykkelgate, men trafikkreglene er de samme. Det røde feltet gir en falsk trygghet for myke trafikanter, sier han. FOTO: ARNE BIRKEMO

Frykter trafikkfarlige situasjoner

Møllegata er blitt prioritert sykkelgate og farget rød, men trafikkreglene er de samme. Det er forvirrende og potensielt farlig, mener leder i Eiganes og Våland bydelsutvalg, Leif Arne Moi Nilsen (Frp).

Leder for Eiganes og Våland bydelsutvalg, Leif Arne Moi Nilsen (Frp), forteller at han får telefoner fra beboere rundt Møllegata og bydelen for øvrig om hva det betyr at Møllegata fredag ble «sykkelprioritert» gate.

– Folk spør hvilke trafikkregler som gjelder i Møllegata, om syklister har forkjørsrett. Faktisk gjelder de samme trafikkreglene som før. Da mener jeg at de røde feltene i gata skaper en falsk trygghet, sier Moi Nilsen.

– Jeg er mest bekymret for barna, som kanskje tror at har kan de bare sykle på og at alle biler skal stoppe for dem. I Eiganesveien, som er mest trafikkert av gatene som krysser Møllegata, har jeg fått telefoner fra bussjåfører som forteller at de må bråbremse fordi syklister ser ut til å tro at de har forkjørsrett, fortsetter Moi Nilsen.

– Informer skoler

Som politiker var han selv med og vedtok prosjektet.

– Men da trodde jeg at det fulgte med egne, nye trafikkregler til en slik «sykkelprioritert» gate. Jeg synes det er et kjempeflott prosjekt som fremmer folkehelsen, men her må vi i gang med en kampanje for å informere naboer, skoler og befolkningen ellers om hvilke trafikkregler som faktisk gjelder. Ellers risikerer vi farlige situasjoner, understreker Moi Nilsen overfor RA.

Sykkelgata i Møllegata er den første av sitt slag i Norge, og ble åpnet med brask, fanfare og bram. Sykkelansvarlig i Stavanger kommune, Roar Børresen, forklarer hvilke trafikkregler som gjelder.

– Ikke farlig

– Trafikkreglene er de samme som før. Jeg tror bekymringstelefonene til Moi Nilsen kom før det ble satt opp ytterligere skilting. Nylig ble det satt opp «haitenner» for å framheve vikeplikt, og rumlefelt ved Eiganesveien. Mine egne erfaringer, og tilbakemeldinger fra andre er at dette fungerer optimalt. Enkelte tror også at det røde feltet er glatt, men feltet har like mye friksjon som vanlig asfalt, sier Børresen.

Prosjektet i Møllegata skal evalueres til våren, opplyser sykkelansvarlig Børresen. 

Kjøreskolelærer er skeptisk

Det røde feltet skaper ulike forventninger hos trafikanter, sier Bjørn Svendsen, daglig leder ved Hognestad trafikkskole.

– At Møllegata blir en «sykkelprioritert» gate er farlig. De røde sykkelfeltet skaper ulike forventninger hos de ulike trafikantene. En syklist kan ha en annen oppfatning enn en bilist, sier Svendsen til RA.

Kjørelæreren tror lokale beboere raskt forstår hvilke trafikkregler som gjelder. Verre å forstå vil det være for personer som ikke ferdes i området til vanlig.

– Jeg er også spent på hvordan snø vil påvirke gata. Da kan det bli vanskelig å se det røde feltet, og igjen kan det skape ulike forventninger til hvilke regler som gjelder, forteller Svendsen.

– Dette er noe vi må lære elevene våre, legger han til.