Informasjonssjef Tommy Hansen i Norsk olje & gass er redd for at den lave oljeprisen vil bremse utviklingen innen fornybar teknologi, fordi oljen er for billig. Foto: Roy Storvik.

Frykter lav oljepris hindrer fornybar utvikling

Informasjonssjef Tommy Hansen i Norsk olje & gass frykter at utviklere av fornybar energi lar seg friste av den lave oljeprisen, og setter den fornybare teknologiske utviklingen på vent.

Verden trenger energi. En stadig voksende verdensbefolkning trenger stadig mer energi, og dagens energiforbruk består for det meste av ikke-fornybare energikilder.

– Etterspørselen etter energi vil øke betraktelig i takt med befolkningsveksten i framtiden. Det jeg frykter er at den lave oljeprisen vil hindre den teknologiske utviklingen av fornybar teknologi, rett og slett fordi det er så billig å kjøpe inn annen energi som for eksempel olje, sier Tommy Hansen.

– Norge må ta sitt ansvar

Han er informasjonssjef i Norsk olje & gass, og mener at stagnasjonen av fornybar teknologisk utvikling er den største faren ved dagens lave oljepris som folk flest ikke tenker på.

– Verden trenger en miks av energi for å ivareta behovene for energisikkerhet, bærekraft og økonomi. Fornybare energikilder må kombineres med konvensjonelle energikilder for å ivareta samfunnets behov for energi, sier Hansen.

Han mener at Norge her står i en særstilling, og må være seg sitt ansvar bevist. Men at Norge langt fra kan gjøre jobben alene.

– Siden vi både har veldig billig vannkraft, og gode subsidier for å forske på og utvikle fornybar teknologi i forhold til de fleste andre land, står Norge i en særstilling her. De fleste europeiske land som må være med på å dra lasset for å utvikle teknologien har ikke de samme mulighetene for å subsidiere den utviklingen som vi har, sier han.

Derfor er frykten at andre land tar den enkle veien ut, og kjøper billig olje for å fylle landets energibehov på kort sikt.

Klimaparadoks

Øystein Arild er leder for IRIS’ forskningsgruppe for ny energi, risikostyring og brønnkonstruksjon. Han deler bekymringen om at den lave oljeprisen kan bremse satsingeb på forskning på, og utvikling av fornybar teknologi.

– Alle trenger energi, men ingen vil betale overpris. Hvis det ikke ligger kriterier til bunn som må oppfylles, er det ganske innlysende at du ser på prisen og kjøper energien der den er billigst, sier Arild.

Han mener situasjonen er et paradoks med tanke på den nylig vedtatte klimaavtalen.

– Det er ikke bare oljeprisen som har rast, det har også kullprisen. Store land som India og Kina henter om lag 70 prosent av energien sin fra kull, så det er helt klart et paradoks at lav oljepris fører til mindre satsing på fornybar energi, sier han.

– Kan ikke satse halvveis

Informasjonssjef Hansen er klar på at verden trenger norsk olje og gass, samtidig som vi reduserer klimautslippene og satser på fornybar teknologi.

– Storbritannia faser nå ut kullkraft, og satser mer på atomkraft. Det betyr at de vil bli mer avhengig av norsk gass. Det er bra for Norge, men samtidig er vi en del av en ambisiøs klimaavtale, som gjør at vi må redusere klimautslippene for å hente ut den energien som trengs, sier Hansen.

Arild skryter av norske myndigheters satsing på fornybar teknologi.

– Myndighetene setter av mer penger til forskning på fornybar teknologi enn til petroleumsforskning, og det er bra. Men for å få tilgang til de midlene må vi ha en industriell partner, og det er vanskelig på grunn av at så få selskaper satser på fornybar teknologi, sier Arild og legger til;

– Hvis vi virkelig vil satse på fornybar teknologi, går det ikke an å satse halvveis ved å legge for lite penger i potten, sier han.

Håper Sverdrup gir et løft

Oljedirektør Bente Nyland forstår logikken bak Norsk olje & gass’ resonnement.

–Det er ofte slik at man ikke har tid til å tenke på den teknologiske utviklingen når bransjen er på topp, mens man i nedgangstider ikke har råd. Det er teknologien som har brakt oss dit vi er i dag, og vi må fortsette å utvikle teknologi for å komme oss videre. Det er ofte i de største prosjektene de største teknologiske løftene kommer, og derfor håper vi også at utbyggingen av Johan Sverdrup kan bringe med seg et teknologisk løft, sier Nyland.