Frp ønsker å ta del i 8. mars-markeringen

Politics n’ HighHeels er høyresidens nye tilskudd til norske kvinnenettverk. Initiativtakeren ønsker at Frp skal få en større plass i 8. mars markeringen.

Av: Ingeborg F. Schriwer

Margrete Dysjaland har sammen med fire andre kvinner fra Rogaland Frp, startet opp kvinnenettverket Politics n’ HighHeels.

– Jeg opplevde at det var et behov for en trygg møteplass. Kvinner vet best hva kvinner trenger, men dette skal ikke bare være et nettverk for og med kvinner. Det er også menn som ikke finner seg til rette med utpregede alfahanner i det politiske miljøet, sier Dysjaland.

Hun ønsket å starte dette nettverket, etter å selv ha dårlige erfaringer fra sine mange år i næringslivet og politikken.

– Jeg var ung og blond, og ble møtt med negative holdninger spesielt fra godt voksne menn. Jeg opplevde å sitte under en forretningsmiddag og få en hånd der sola ikke skinner, og der den absolutt ikke skulle vært. Det har også vært menn som har vært mer interesserte i å prate om hva vi kunne gjøre sammen i sengen, enn forretningsoppdraget vi var ute på, forteller Dysjaland.

Hun var ikke klar over at det var sånn det ville være å jobbe i næringslivet. Hun følte at hun bare måtte finne seg i denne oppførselen.

LES OGSÅ: – Vi har blitt sauset inn i en debatt der man heier på eller er imot olja (+)

Kjernesakene

Under 8. mars-markeringen skal Politics n’ HighHeels ha stand. Da vil det være et fokus på forebygging av voldtekt av både menn og kvinner.

Dysjaland synes det er vanskelig for partiet å stille seg bak enkelte av sakene som tidligere er blitt fronter av venstresiden under 8. mars-toget.

– Istedenfor å gå under paroler for «6-timersdag», som ikke er bærekraftig for velferdssamfunnet, vil jeg heller gå under paroler som for eksempel «Nei til jomfrutesting». Jomfrusjekk bør etter min mening være straffbart. Dette er et eksempel på fokus som jeg mener mangler i kvinnekampen og som venstresiden ikke ønsker å snakke om. Derfor er også høyresiden viktig i kvinnekampen. Vi tør snakke om det venstresiden vegrer seg for å ta tak i, sier Dysjaland.

DEBATT: «Burde hatt kvinnedag en gang i måneden»

Ikke en motreaksjon

Politics n’ HighHeels er ikke veldig ulikt de initiativene man finner på venstresiden. 

Frp-kvinnene fremholder også at de er enige med mange av sakene venstresiden har frontet, blant annet under 8. mars-markeringen.

– Vi har tidligere opplevd å ikke være velkomne til å delta i 8. mars-markeringen. Det er ikke greit! Begge sider skal få lov til å gå i tog om de vil. Jeg pleier å si at jeg er «blå feminist», og det er jeg stolt av, forteller Dysjaland.

De har ikke søkt om å få gå i årets 8. mars-tog, men skal ha stand i stedet. Dette er ifølge Dysjaland ikke en motreaksjon mot venstresidens markering av kvinnedagen. Det har tidligere vært paroler i toget, som Frp ikke kan stille seg bak. Saker som har med blant annet vold mot kvinner og kjønnslemlestelse, støtter de selvfølgelig.

– Det er viktig å få med seg høyresiden. Vi tar vår plass. Jeg ser jo at det under årets markering, kun er venstresidepolitikere som skal tale. Vi blir gjerne med neste år, og jeg taler gjerne under markeringen.

DEBATT: #Metoo, abortlov og netthets, nei vi er ikke i mål ennå!

8. mars-komiteen:– Hjertelig velkomne

Pressekontakt for 8. mars-komiteen i Stavanger, Sara Nustad Mauland (R), sier at Frp er hjertelig velkomne til å delta i 8. mars markeringen. Eneste kriteriet er at man ikke møter opp med skilt og paroler som direkte går imot hovedparolene. 

Dette har tidligere vært et tilfelle med Frp, når det har vært snakk om saker som omhandler blant annet sexkjøpsloven og prostitusjon. 

– Om Frp har problemer med å støtte enkelte av våre paroler, kunne de stemt imot disse eller kommet med egne forslag under vårt parolemøte. Dessuten kan de alltids gå bak en parole de støtter. Det er ikke gitt at man støtter alle parolene og man går i toget, sier Nustad Mauland.

Hun sier at man ikke er nødt til å melde seg på for å være med i toget, men at det er en frist for å sende inn forslag til egne paroler. Derfor kan de gjerne møte opp og være med i toget om de ønsker det.

LES OGSÅ: Sandnes-ordfører Stanley Wirak vil ikke godta forslaget til byvekstavtale som ligger på bordet. – Uansvarlig, mener NHO Rogaland (+)